Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Innowacyjna Gospodarka.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem projektów kwalifikowanych do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie e-usług.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy.

Wnioski o dofinansowanie projektów wraz z załącznikami należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie:

 Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla głównej lokalizacji projektu
w terminie: od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska