Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-12-2013

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedłużyła do 16 grudnia 2013 r. termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Jest to druga runda aplikacyjna przeprowadzana w 2013 roku.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w ogłoszeniu z 31 października 2013 r. 

Informacja o naborze jest także dostępna na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska