Menu

Bieżący katalog: Konkursy, terminy

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Nabór wniosków

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


02-12-2013

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedłużyła do 16 grudnia 2013 r. termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Jest to druga runda aplikacyjna przeprowadzana w 2013 roku.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w ogłoszeniu z 31 października 2013 r. 

Informacja o naborze jest także dostępna na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego