Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-01-2014

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedłużyła do 31 stycznia 2014 r. termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Szczegóły komunikatu PARP znajdują się w ogłoszeniu z 22 stycznia 2014 r. Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Informacja o naborze jest także dostępna na stronie Programu Innowacyjna Gospodarka.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska