Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-04-2013

Trwa nabór uzupełniający projektów indywidualnych 7. osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka

Do 6 maja 2013 r. trwa nabór uzupełniający projektów indywidualnych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

W związku ze zbliżającym się końcem unijnej perspektywy finansowej na lata 2007–2013 warunkiem umieszczenia na liście projektów 7 osi PO IG jest zaawansowany stan prac umożliwiający pełne zakończenie projektu w terminie nie przekraczającym końca I kwartału 2015 r. (uwzględniając czas niezbędny do złożenia i rozliczenia wniosku o płatność końcową).

Propozycje projektów należy zgłaszać na formularzu „Kwestionariusz opisu projektu zgłaszanego do realizacji w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, 2007-2013” Link prowadzi do serwisu zewnętrznego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja wyłącznie w formie elektronicznej (w tym w wersji edytowalnej) pod adresem:
 
iwona.cikoto-wawrzyniak@mac.gov.pl oraz piotr.romanowski@mac.gov.pl.
 
Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska