Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-11-2013

Nabór uzupełniający w zakresie listy projektów indywidualnych w ramach Priorytetu 7, Programu Innowacyjna Gospodarka

Informujemy, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji - Instytucja Pośrednicząca dla  Priorytetu 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) rozpoczyna kolejną turę naboru uzupełniającego dla projektów indywidualnych.

Nabór rozpocznie się 4 listopada 2013 r. i będzie trwał do 15 listopada 2013 r. Propozycje projektów należy zgłaszać na formularzu ("Kwestionariusz opisu projektu zgłaszanego do realizacji w ramach 7 osi priorytetowej PO IG, 2007-2013") w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2013 r. wyłącznie w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru, a także wzór formularza dostępne są na stronie poswięconej Priorytetowi 7, w ramach Programu Innowacyjna Gosapodarka Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 


Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. W związku ze zbliżającym się zakończeniem obecnej perspektywy finansowej UE 2007–2013, warunkiem umieszczenia na liście projektów 7 osi PO IG jest pełne zakończenie projektu (uwzględniając czas niezbędny dla złożenia i rozliczenia wniosku o płatność końcową) w terminie nie przekraczającym końca III kwartału 2015 r.

Przewiduje się, że nowo wybrane projekty zostaną zaprezentowane na KRMC (Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.)  27 listopada 2013 r. Ogłoszenie nowej listy projektów planowane jest do 31 grudnia 2013 r.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska