Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-01-2012

Rozpoczęto uzupełniający nabór wniosków dla projektów indywidualnych w ramach 7 Priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 2 stycznia do 9 stycznia 2012 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 7 Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracj,  Programu Innowacyjna Gospodarka.

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) dla 7 Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Programu Innowacyjna Gospodarka prowadzi w okresie od 2 do 9 stycznia 2011 r. kolejną turę naboru uzupełniającego dla projektów indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru, jego warunków i terminów znajdują się na stronie internetowej: www.7poig.mac.gov.pl Odsyłacz

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska