Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-11-2013

Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłasza wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Wniosek o udzielenie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie należy złożyć poprzez zarejestrowanie wersji elektronicznej na stronie www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego w terminie: od 15 listopada 2013 r. w trybie ciągłym, a następnie potwierdzić prawidłowość danych zawartych w elektronicznej wersji wniosku przesyłając podpisaną wersję papierową na adres PARP, zgodnie z zapisami Regulaminu Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji.

Więcej informacji na ten temat na stronie PARP Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska