Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
24-01-2014

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedłużyła do 31 stycznia 2014 r. termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
13-01-2014

Rusza nabór wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 13 do 24 stycznia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
07-01-2014

Znamy termin naboru wniosków do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 7 stycznia do 7 lutego 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
02-12-2013

Wydłużenie terminu składania wniosków w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przedłużyła do 16 grudnia 2013 r. termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
04-10-2013

Nabór wniosków do Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 4 do 29 listopada 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

UWAGA: nabór został przedłużony do 16 grudnia 2013 r.

więcej
15-07-2013

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 6.1 Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 15 do 31 lipca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
18-01-2013

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.5.2 Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 18 stycznia 2013 r. do 7 lutego 2013 r. Ministerstwo Gospodarki będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka dla 5 branż: jubilesko-bursztynniczej, produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, kosmetycznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz polskich specjalności żywnościowych.

więcej
23-07-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
11-06-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.2 Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 11 czerwca do 7 lipca 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
04-06-2012

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, Programu Innowacyjna Gospodarka

Od 4 czerwca do 31 grudnia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
02-01-2012

Rozpoczęto uzupełniający nabór wniosków dla projektów indywidualnych w ramach 7 Priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 2 stycznia do 9 stycznia 2012 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach 7 Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracj,  Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
03-10-2011

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 3 do 28 października 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B , Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
03-10-2011

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 3 października do 30 listopada 2011 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R , Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

więcej
21-03-2011

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 21 marca do 27 maja 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Instytucja Wdrażająca - będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Wsparcie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
28-02-2011

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka

W terminie od 28 lutego do 27 maja 2011 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska