Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

Poniżej prezentujemy informację o aktualnych i dotychczasowych rundach aplikacyjnych dla poszczególnych działań w Programie Innowacyjna Gospodarka, w formie podlinkowań do stron internetowych Instytucji Wdrażających

Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

 • Poddziałanie 1.1.1  Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
  Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 • Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
  nie planuje się kolejnego konkursu - alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 • Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
  Projekt kluczowy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD) - konkursy zakończono w 2010 r.,
Program WELCOME - konkursy zakończono w 2011 r.,
Program TEAM – konkursy zakończono w 2012 r.

Informacja na temat konkursów w Programach:  HOMING PLUS Link prowadzi do serwisu zewnętrznegoi POMOST Link prowadzi do serwisu zewnętrznegona stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Informacje nt dotychczasowych konkursów w ramach powyższych programów są dostępne na stronach tematycznych FNP:

Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

 • Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe
  Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

 • Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej
  Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych konkursach na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych konkursach na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki
Kolejny konkurs w ramach działania 2.3 uzależniony jest od zatwierdzenia przez KE
realokacji środków pomiędzy osiami priorytetowymi POIG
Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  

Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka - projekt kluczowy Krajowego Funduszu Kapitałowego Strona otwiera się w nowym oknie

Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSPDziałanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
W chwili obecnej nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach wniosków dostępna na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego  

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

 • Poddziałanie 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym
  Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach wniosków dostępna na stronie  Ministerstwa Gospodarki  

 • Poddziałanie 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych
  Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach wniosków dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki  


Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym

Nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach wniosków dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności - Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów

Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

 • Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
  Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 • Poddziałanie 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
  W chwili obecnej nie planuje się kolejnego konkursu – alokacja została wyczerpana. Informacja o dotychczasowych naborach na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Informacja o konkursach dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i sprzedających poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

 • Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

  Nie planuje się kolejnego konkursu. Informacja o dotychczasowych naborach dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki  


Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski - Wyłącznie projekt systemowy


Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne  o znaczeniu ponadregionalnym - Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów

Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki - Wyłącznie projekt systemowy

 • Poddziałanie 6.5.1 Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych - Wyłącznie     

          projekt  systemowy

 • Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
  Trwa nabór wniosków. Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Ministerstwa Gospodarki

Priorytet 7 Społeczeństwo informacyjne-budowa elektronicznej administracji - Wyłącznie tryb indywidualny wyboru projektów

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Informacja o naborze dostępna na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Informacja o naborze na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości   

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie   

Działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Informacja o naborze wniosków dostępna na stronie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie   

                                                                      


 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska