Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-06-2011

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

 - Przyjęliśmy nowe kryteria do Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Liczymy, że dzięki tym zmianom projekty informatyczne będą realizowane sprawniej i bardziej efektywnie – powiedziała wiceminister Iwona Wendel podczas XII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się 22 czerwca 2011 r. w Warszawie.

Członkowie komitetu przyjęli również Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 w 2010 r.

Marcin Łata, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności przedstawił dane na temat postępu w realizacji Programu. – Wg stanu na połowę czerwca 2011 r. podpisaliśmy 6 893 umowy na kwotę 26,82 mld zł, co stanowi blisko 70 proc. alokacji na Program. Beneficjentom wypłaciliśmy 7,26 mld zł, czyli prawie 20 proc. alokacji. Ponadto, wypłaciliśmy także zaliczki w kwocie 4,91 mld zł.

Najwięcej projektów w Programie Innowacyjna Gospodarka realizowanych jest w województwach mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. – Biorąc pod uwagę liczbę realizowanych projektów, największą grupę beneficjentów stanowią przedsiębiorcy, również uwzględniając wartości przyznanego dofinansowania najliczniejszą część beneficjentów stanowią przedsiębiorcy, następnie jednostki naukowe i uczelnie wyższe.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione informacje nt. stanu wdrażania Działania 4.3 Kredyt technologiczny.

Pobierz prezentacje:
Stan wdrażania programu Innowacyjna Gospodarka (4 MB) Plik w formacie PDF
Działanie 4.3 POIG - stan i perspektywy wdrażania (3 MB) Plik w formacie PDF

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska