Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Jeśli nie wiesz, z jakiego działania w ramach Programu możesz uzyskać wsparcie na swój pomysł, skontaktuj się z Punktem Informacyjnym w Twoim regionie.

Organizacja Funduszy Europejskich / Instytucje w programie 

Zapoznaj się z systemem wdrażania funduszy, instytucjami oraz ich kompetencjami. Poznaj ekspertów oceniających projekty w programach na lata 2007-2013. 

 

Jeśli masz szczegółowe pytania dotyczące konkretnego działania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, skontaktuj się z właściwą Instytucją Wdrażającą:

Instytucje Wdrażające (Pośredniczące II stopnia):

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (dla Poddziałania 1.1.1, Działania 1.3)
al. Niepodległości 188 b
00-608 Warszawa
tel.: +48 22 570 14 00
fax: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl
dodatkowych informacji udziela Dział Wdrażania tel.: +48 22 351 70 87, 22 212 53 09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (dla działań 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.1, 8.2 oraz pilotażu "Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku")
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel.: +48 22 432 80 80, 432 71 25
fax: +48 22 432 86 20

dodatkowo proponujemy kontakt z Informatorium PARP które udziela informacji dotyczących możliwości dofinansowania projektów z programów realizowanych przez PARP.
tel. (22) 432 89 91 do 93, 0 801 33 22 02.
Więcej informacji dotyczących Informatorium PARP

Bank Gospodarstwa Krajowego (dla Działania 4.3)
Departament Programów Europejskich
Wydział Wdrażania Kredytu Technologicznego
Wydział Finansowania Kredytu Technologicznego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa,
tel.: +48 22 522 94 10
fax: +48 22 522 91 94
e-mail: fkt@bgk.com.pl
          dpe@bgk.com.pl

Polska Organizacja Turystyczna (dla działań 6.3, 6.4)
Departament Funduszy Europejskich
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa, piętro 33,
tel.: +48 22 536 70 80
fax: +48 22 536 70 55
e-mail: fundusze@pot.gov.pl
infolinia: 801 121 122

Ministerstwo Rozwoju (dla Działania 4.5 , Poddziałania 6.2.2 , 6.5.2 )
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 22 693 56 06
fax: +48 22 693 40 84
e-mail: 4.5-POIG@mr.gov.pl, 622.POIG@mr.gov.pl,  652.POIG@mr.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dla działań 7.1, 8.3, 8.4)
ul. Spokojna 13a
01-044 Warszawa
tel. 22 315 23 40 lub 22 315 22 00
faks 22 315 22 02
email: cppc@cppc.gov.pl

(poprzednio Władza Wdrażająca Programy Europejskie)
 

Instytucjami nadrzędnymi nad instytucjami wdrażającymi są Instytucje Pośredniczące oraz Instytucja Zarządzająca. Poniżej podajemy szczegółowe dane kontaktowe:

Instytucje Pośredniczące:

I i II priorytet Programu Innowacyjna Gospodarka
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a 
00-695 Warszawa 
tel.: +48 22 39 07 401 
fax.: +48 22 20 13 408
e-mail: sekretariat@ncbr.gov.pl

(poprzednio Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)


III - VI priorytet Programu Innowacyjna Gospodarka
Ministerstwo Rozwoju
Departament Innowacji

(poprzednio Departament Funduszy Europejskich)
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
tel.: +48 22 693 56 06
fax: +48 22 693 40 84
e-mail: sekretariatdin@mr.gov.pl


VII - VIII priorytet Programu Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Koordynacji Funduszy Europejskich

ul. Królewska 27
00 - 060 Warszawa
tel. +48 882 198 291, 882 189 294, 882 189 381, 22 245 54 50
strona poświęcona priorytetowi VII
strona poświęcona priorytetowi VIII
e-mail: poig@mac.gov.pl

(poprzednio Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)


Instytucja Zarządzająca:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju

(poprzednio Departament Konkurencyjności i Innowacyjności)  

tel.: +48 22 273 81 01,
fax: +48 22 273 89 21,
e-mail: SekretariatDIR@mr.gov.pl, po-ig@mr.gov.pl,

adres do korespondencji:
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa


adres siedziby:
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

 

 

 Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska