Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Jeśli chce Pani/Pan zadać pytanie konsultantom prosimy o uprzednie przygotowanie kilku podstawowych informacji, które pomogą nam w sprawnym udzieleniu odpowiedzi:
 • Kim jest podmiot starający się o dofinansowanie:
  1. Osoba, która chce założyć własna działalność gospodarczą
  2. Firma (branża, liczba pracowników, roczny obrót)
  3. Organizacje pozarządowe
  4. Administracja publiczna
  5. Instytucja kultury
  6. Rolnik
  7. Instytucja naukowo-badawcza
  8. Osoba fizyczna
  9. Szkoła Wyższa
  10. Jednostka szkolnictwa powszechnego
  11. Inne
 • W jakim województwie realizowany będzie projekt, a także podanie informacji czy jest to obszar wiejski czy miejski.
 • Krótki opis projektu - na czym polega i czemu ma służyć.
 • Szacunkowa wartość projektu

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Dane teleadresowe punktów informacyjnych w Polsce 

Chcę realizować projekty
współfinansowane z
Funduszy Europejskich

Realizuję projekty
współfinansowane z
Funduszy Europejskich

Ta część portalu to wyszukiwarka unijnych dotacji. Po przejściu kolejnych ekranów zawierających konieczne do zaznaczenia kategorie (region działania, dziedzina działania, typ beneficjenta), na ekranie monitora wyświetli się wynik – czyli lista działań/poddziałań w ramach programów krajowych i regionalnych, z których może skorzystać potencjalny beneficjent.

Część przeznaczona dla beneficjentów znających tematykę Funduszy Europejskich, którzy już realizowali projekty w poprzedniej perspektywie finansowej, bądź są aktualnie w trakcie realizacji projektu. W części tej można zapoznać się z cyklem życia projektu: od podpisania umowy aż do zakończenia z wyszczególnieniem i definicją poszczególnych kolejnych etapów realizacji projektu.Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska