Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-10-2013

Dobre praktyki z POIG: Kolektory słoneczne Ensol


Nazwa projektu:

Wdrożenie nowej technologii produkcji hybrydowych kolektorów słonecznych PVT o wysokich parametrach wydajnościowych

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie:

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Beneficjent:

Energetyka Solarna Ensol Spółka z o. o.

Wartość projektu:

2, 18 mln zł

Dofinansowanie UE:

1, 11 mln zł


Na stronie internetowej beneficjenta Programu Innowacyjna Gospodarka – firmy Energetyka Solarna ENSOL – można odnaleźć  niezwykle prawdziwe stwierdzenie: „Słońce rachunku za dostarczoną energię nie wystawia i na pewno wystawiać nie będzie”. Wyczerpywanie się tradycyjnych źródeł energii, troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój były dla firmy Ensol motywacją do zwrotu w kierunku zasobów odnawialnych. Od 2006 roku jest jednym z najbardziej dynamicznie działających i innowacyjnych producentem kolektorów słonecznych.

Hybrydowy kolektor jest połączeniem kolektora słonecznego płaskiego, który przetwarza energię ze słońca na energię cieplną, z modułem fotowoltaicznym zmieniającym promieniowanie słoneczne na prąd elektryczny. Będzie on przeznaczony do podgrzania wody użytkowej lub ogrzewania budynków przy równoczesnej produkcji prądu. Jego konstrukcja i zastosowane w niej materiały, zapewniają wysoką wydajność cieplną przy zachowaniu korzystnej sprawności w zakresie produkcji prądu, a także pozwalają na obniżenie kosztów prac instalacyjnych o 30 proc.

Zamiast dwóch osobnych instalacji, fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej i kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody, na dachu instalowana jest jedna. W październiku br. podczas XI kongresu INSTALEXPO, produkt został nagrodzony statuetką Złotego Instalatora przyznawaną dla wyrobów charakteryzujących się nowoczesnością, wysokimi walorami technicznymi, ekologicznymi, użytkowymi czy estetycznymi. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2013 r.

 E - PVT 2,0W obliczu kurczących się tradycyjnych zasobów, zwrot ku odnawialnym źródłom energii nie jest już tylko modą, ale koniecznością. Program Innowacyjna Gospodarka wspiera m.in. inwestycje obejmujące zastosowanie nowych, wysoko innowacyjnych rozwiązań (w szczególności technologicznych) w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie beneficjenta Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska