Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-03-2015

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nazwa projektu:

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie:

Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Beneficjent:

Politechnika Warszawska

Wartość projektu:

384,88 mln zł

Dofinansowanie UE:

359,35 mln zł

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, tworzony przez Konsorcjum dziewięciu warszawskich ośrodków naukowych. Jest to jedna z kluczowych dla kraju inwestycji w obszarze wysokich technologii, wpisana na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej.

Sercem CEZAMAT-u jest Laboratorium Centralne wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy, do którego dostęp będzie otwarty zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową.

Laboratorium Centralne CEZAMAT
 
Laboratorium Centralne jest zlokalizowane przy ulicy Poleczki 19 na warszawskim Ursynowie, pomiędzy ulicami: Tango i Poloneza. Projekt architektoniczno-budowlany Laboratorium Centralnego CEZAMAT obejmuje trzy budynki: budynek technologiczny (w którym znajdować się będą m.in. pomieszczenia o podwyższonej czystości, tzw. clean room'y oraz o szczególnie wysokiej odporności na drgania czy promieniowanie elekromagnetyczne), budynek administracyjny oraz otwarty parking naziemny. W przyszłości planowane jest stworzenie na sąsiedniej działce parku technologicznego, który będzie wspierał przepływ wiedzy i technologii między naukowcami i przedsiębiorstwami. Laboratorium Centralne CEZAMAT-u zajmuje powierzchnię liczącą w sumie 19 561 m2. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2015 roku.
 
Cele CEZAMAT-u
 
Celem Konsorcjum CEZAMAT Link prowadzi do serwisu zewnętrznego jest stworzenie platformy integrującej środowisko badawcze w zakresie interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami, prowadzonych na najwyższym, światowym poziomie. CEZAMAT ma przed sobą także cele gospodarczo-biznesowe – realizację projektów wdrożeniowych oraz wspieranie innowacyjnych start-upów. Aspiracją CEZAMAT-u jest znalezienie się w kategorii High-tech Industry Matched Research, w której znajdują się takie znane na świecie ośrodki badawcze jak belgijski IMEC, francuskie LETI, niemiecki Fraunhofer czy amerykański Albany Nanotech. Jako innowacyjne centrum badawcze aspirujące do prowadzenia badań nad zaawansowanymi materiałami i technologiami, CEZAMAT ma szansę przynieść przełom w krajowej nauce, zapewniając konkurencyjność Polski i Europy w dziedzinie nowoczesnych materiałów i wysokich technologii na arenie międzynarodowej.
 
Realizowany projekt pozwoli na realizację skomplikowanych projektów wymagających interdyscyplinarnej współpracy naukowców z różnych dziedzin, co umożliwi szerszą wymianę myśli technologicznej i uzyskiwanie coraz lepszych wyników naukowych. Korzyścią dla naukowców i stażystów będzie dostęp do ultranowoczesnej infrastruktury badawczej oraz możliwość wyboru atrakcyjnych ścieżek kariery.

wizualizacja laboratorium centralnego w Warszawie
 zdjęcie: wizualizacja laboratorium centralnego w Warszawie

Zakres badawczy
 
Laboratorium Centralne CEZAMAT umożliwi prowadzenie projektów badawczych m.in. w zakresie biotechnologii, nanotechnologii czy mikrosystemów półprzewodnikowych. Te ostatnie, czyli MOEMS`y to zminiaturyzowane optyczno-elektro-mechaniczne urządzenia (od ang. Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems), używane m.in. w: medycynie, telekomunikacji czy transporcie. CEZAMAT będzie jednym z pierwszych tak dużym ośrodkiem w Polsce, mogącym prowadzić prace badawcze i przygotowawcze w zakresie wdrażania do produkcji urządzeń typu MOEMS na światowym poziomie.
 
Konsorcjum CEZAMAT
  
Projekt CEZAMAT realizowany jest przez Konsorcjum, w skład którego wchodzi dziewięć ośrodków naukowych: instytuty Polskiej Akademii Nauk (Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki, Instytut Wysokich Ciśnień i Instytut Podstawowych Problemów Techniki), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytut Technologii Elektronowej, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Warszawska, główny beneficjent projektu.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska