Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-06-2012

Czyste technologie pod kontrolą


Nazwa projektu:

Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

V Dyfuzja innowacji

Działanie

5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym

Beneficjent:

Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"

Wartość projektu: 

9 968 500,00 złotych

Dofinansowanie UE:

8 392 475,00 złotych


Centrum Technologii Energetycznych jest jednym z najnowocześniejszych budynków w Polsce. W obiekcie znajdują się m.in.: instalacje oparte o kolektory słoneczne, powietrzne i głębinowe pompy ciepła z pionierską metodą regeneracji dolnego źródła ciepła, nowoczesna klimatyzacja, specjalistyczny system zarządzania budynkiem, czy inteligentny system pozyskiwania, akumulowania, przekazywania i odzyskiwania ciepła.

Powierzchnia obiektu (1 200 m²) podzielona została na różne strefy klimatyczne, wentylacyjne i grzewcze, w celu otrzymania optymalnych warunków konfiguracji urządzeń i instalacji.

 

Budynek Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

fot. Budynek Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy


Centrum ma za zadanie testowanie i weryfikację nowych technologii energetycznych, a następnie prezentację uzyskanych wyników potencjalnym inwestorom.

Zgodnie z założeniami projektu budynek centrum jest eksperymentem badawczo-rozwojowym, który w praktyce ma pokazać, w jaki sposób budynki mieszkalne i niewielkie obiekty usługowe mogą wykorzystywać w sposób racjonalny ekonomicznie zarówno technologie służące ograniczaniu zużycia energii, jak i te, które generują ze źródeł odnawialnych – powiedział, otwierając centrum, Krzysztof Brzozowski, prezes Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy.

Dodatkowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Centrum Strona otwiera się w nowym oknie
 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska