Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-10-2014

Dzięki PO IG lepiej poznamy polskie morze

W wyniku realizacji projektu dofinansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka ma powstać zaawansowana struktura informatyczna – platforma Baltic Bottom Base, dzięki której lepiej poznamy polskie morze. Zebrane w niej zostaną wyniki badań, które od 60 lat prowadzi Instytut Morski w Gdańsku m.in. za pomocą specjalistycznych pływających laboratoriów. Dane te będą mogły być wykorzystane do celów naukowo – badawczych, gospodarczych i edukacyjnych.

 

Nazwa projektu:

Zintegrowana platforma informacji
o środowisku południowego Bałtyku - BalticBottomBase (BBB)

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

Infrastruktura sfery B+R

Działanie:

2.3  Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki

Beneficjent:

Instytut Morski w Gdańsku

Wartość projektu:

15,64 mln zł

Dofinansowanie UE:

11,13 mln zł

Baza będzie dostępna przez Internet i ma obejmować takie kategorie danych jak:


• sejsmoakustyczne,
• geologiczne (tzw. punkowe próby geologiczne),
• oceanograficzne (prądy, wiatry, falowanie),
• biologiczne  (wielkoobszarowe siedliska denne) ,
• użytkowanie obszarów morskich,
• zagospodarowanie przestrzenne i wiele innych.


Informacje zebrane w wyniku realizacji projektu będą bardzo przydatne z punktu widzenia wszelkich prac planistycznych obejmujących obszar południowego Bałtyku. Głównymi grupami celowymi , które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie dla tego typu danych są: środowiska naukowe, przedsiębiorcy krajowi
i zagraniczni, pracownicy administracji, służby związane z zapewnianiem bezpieczeństwa na morzu czy osoby zajmujące się turystyką morską.

        

        

Projekt, oprócz tego, że ma szanse przyczynić się do rozwoju polskiej nauki i zmienić niepokojąco niskie statystyki (jak dotąd w Polsce zbadanych jest jedynie 9% obszaru Bałtyku), stanowi praktyczną realizację unijnej Dyrektywy INSPIRE. „Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu, aby było możliwe łączenie
w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji (…)” – czytamy w Dyrektywie.


W Polsce taka infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu Geoportal 2, również dofinansowanego ze środków PO IG. Więcej na jego temat pisaliśmy tutaj.


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska