Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Innowacje pod ochroną


Nazwa projektu:

Patent na własność – jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

V. Dyfuzja Innowacji

Działanie

5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej

Beneficjent:

Agencja Rozwoju Pomorza SA

Wartość projektu: 

879 tys. zł

Dofinansowanie UE:

747,2 tys. zł


Ochrona własności intelektualnej to pojęcie, które zaczyna być obecne w świadomości polskich przedsiębiorców. Wynalazki, wzory przemysłowe i sposoby produkcji mogą zostać objęte szeregiem prawnych zabezpieczeń, które będą gwarantować, że innowacje i profity należne autorowi nie zostaną przez nikogo przywłaszczone. Agencja Rozwoju Pomorza SA (ARP), korzystając ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka, przeprowadziła ogólnopolską kampanię informacyjno-promocyjną pn. „Okazja czyni złodzieja. Chroń swoją własność intelektualną przy każdej okazji”, mającą na celu popularyzację wiedzy w tym temacie.

W kampanii wykorzystane zostały różne kanały komunikacji: od publikacji w ogólnopolskich dziennikach przez portale internetowe po media społecznościowe (prowadzenie Fan Page na Facebook’u oraz emisja filmiku komiksowego na portalu YouTube). W ramach projektu Agencja Rozwoju Pomorza SA prowadziła także spotkania dla przedsiębiorców, seminaria oraz konferencje.

Innowacje pod ochroną

Kampania skierowana była do kadry kierowniczej, decydującej o tym, czy firma powinna zastrzec swoją markę, logo, produkt, technologie lub wzory

O akcji można było się dowiedzieć z billboardów oraz artykułów prasowych i regionalnego portalu internetowego. Ponadto ARP stworzyła i zamieściła na stronie projektuStrona otwiera się w nowym oknie poradnik w formie interaktywnej aplikacji „wirtualnego asystenta”, który przekazuje podstawowe informacje o sposobach ochrony własności intelektualnej.

Organizatorzy liczą, że przeprowadzone akcje zaprocentują efektywniejszym dotarciem do przedsiębiorców w przyszłości. - Działania promocyjne były skierowane głównie do kadry kierowniczej decydującej o tym, czy firma powinna zastrzec swoją markę, logo, produkt, technologie lub wzory - mówi Emilia Drozd-Kochanowicz, kierownik projektu.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska