Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


02-12-2015

Innowacyjna technologia wznoszenia modułowych murów oporowych


Nazwa projektu:

Wdrożenie innowacyjnej technologii wznoszenia modułowych murów oporowych z betonu SCC

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie:

4.3. Kredyt technologiczny

Beneficjent:

ZIBET Sp. z o. o.  

Wartość projektu: 

1,08 mln złotych

Dofinansowanie UE:

0,46 mln złotych


Celem projektu jest wdrożenie nowej, własnej technologii produkcji modułowych murów oporowych z wykorzystaniem wytworzonego nowego produktu (przypominających system klocków LEGO) oraz uruchomienie znacząco ulepszonej usługi wznoszenia wyżej wymienionych murów.

W przypadku technologii tradycyjnej masę betonową do form podaje się poprzez załadunek ręczny, co wymaga bardzo dużego wysiłku fizycznego. W nowej technologii beton SCC zalewany jest do form bezpośrednio z betonowozu, a jedyną pracą jaką należy wykonać jest czyszczenie i składanie form (siłami dźwigającymi są suwnica bramowa, dźwig hydrauliczny, wózki widłowe). Podczas gdy w metodzie tradycyjnej element musi być zagęszczany przy pomocy wibratorów wytwarzających drgania oraz hałas, w nowej technologii beton jest produktem samozagęszczalnym. Dlatego, obsługę linii mogą sprawować zarówno kobiety jak i mężczyźni oraz osoby z grupą inwalidzką.

Tekstura frontu gotowego elementu betonowego typu: BLOK – SYSTEM

Zastosowanie do produkcji betonowych elementów prefabrykowanych betonu SCC, pozwala na:

  • oszczędności ekonomiczne (mniejsze koszty pracy);
  • polepszenie warunków BHP (zmniejszenie hałasu, wyeliminowanie drgań);
  • poprawę jakości i trwałości konstrukcji betonowych (doskonałe otulenie nawet gęstego zbrojenia,
  • możliwość uzyskania równych i gładkich powierzchni, jednorodność betonu przy elementach wbudowanych w narożach, większa szczelność i wytrzymałość, zwiększona odporność na działanie chlorków, dwutlenku węgla i innych agresywnych substancji).

Technologia produkcji i wznoszenia modułowych murów oporowych w znaczący sposób może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w ochronie brzegów rzek, poprzez zabezpieczenie terenów nadbrzeżnych przed degradacją, niszczeniem drzewostanu, flory i fauny. W przypadku osuwisk umożliwia odtworzenie osuniętych powierzchni w harmonii z otoczeniem, a z uwagi na nieograniczoną wysokość wznoszenia murów oporowych umożliwia odtworzenie obiektów o wysokich walorach krajobrazowych lub zabytkowych.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska