Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


16-06-2014

Medycyna z poparciem biznesu

W maju 2014 r. w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanego gmachu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Inwestycja, która została zrealizowana dzięki współpracy w ramach konsorcjum naukowego, to jeden z kluczowych projektów dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka i jednocześnie największe przedsięwzięcie z zakresu biotechnologii w Europie Środkowo–Wschodniej.


Nazwa projektu:

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

Infrastruktura sfery B+R 

Działanie

Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

Beneficjent:

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wartość projektu: 

389,96 mln zł

Dofinansowanie UE:

305,26 mln zł


Warunkiem, który musiał spełnić beneficjent, aby otrzymać tak duże dofinansowanie z UE było zobowiązanie do współpracy z biznesem. Docelowo, działalność CePT ma przynieść wymierne efekty w postaci transferu technologii i komercjalizacji wyników badań.  Naukowcy w Centrum początkowo będą sprawdzać, czy dana substancja ma właściwości lecznicze. Gdy rokowania, co do jej skuteczności okażą się pozytywne, wówczas zainteresowana firma prywatna bierze na siebie finansowanie dalszych badań, opatentowanie leku i masowe wprowadzenie go na rynek. Jak możemy przeczytać na stronie projektu: „(…) CePT znakomicie wpisuje się w dynamiczny światowy rozwój medycyny translacyjnej, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej”.

budynek na zewnątrzlaboratoria

Co ważne, kierunki badań prowadzone przez Centrum będą ściśle odpowiadać na zdrowotne potrzeby społeczeństwa. Będą koncentrować się wokół chorób cywilizacyjnych tj.: nowotwory, choroby układu krążenia i związane z procesami starzenia. Jak czytamy w uzasadnieniu realizacji projektu: „CePT prowadzić będzie badania podstawowe i przedkliniczne w obszarach analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek, fizyko-chemii i nanotechnologii biomateriałów, biotechnologii molekularnej, patofizjologii i fizjologii, onkologii, genomiki, neurobiologii (…)”.

Już po trzech latach od zawiązania konsorcjum pojawiły się pierwsze efekty współpracy pomiędzy nauką a biznesem. W laboratoriach prowadzone są badania razem z firmami, a kolejni inwestorzy prywatni zakładają razem z instytucjami naukowymi spółki celowe.

Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można przeczytać na stronie projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska