Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-10-2014

Nanostruktury – małe rzeczy, WIELKIE możliwości

Nanotechnologia to dziedzina nauki, o której słyszymy coraz częściej. Dzięki niej można badać obiekty o rozmiarach pojedynczych nanometrów. Biorąc pod uwagę, że 1 nanometr ma
w przybliżeniu długość jednej milionowej średnicy główki od szpilki, nie dziwi fakt, że tego typu badania budzą ogromne zainteresowanie. Naukowcy z konsorcjum NANOBIOM dzięki środkom z Programu Innowacyjna Gospodarka poznali lepiej właściwości i możliwości zastosowania nanostruktur – czyli układów złożonych właśnie z takich mikroskopijnych części.

 

Nazwa projektu:

Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie - Rozwój
i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Poddziałanie:

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Beneficjent:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Wartość projektu:

78,87 mln zł

Dofinansowanie UE:

62,22 mln zł


Celem projektu jest opracowanie nanostruktur i warstw półprzewodnikowych zbudowanych z azotku galu (GaN) bądź tlenku cynku, które znalazłyby zastosowanie w diagnostyce, biologii, medycynie
i ochronie środowiska, a także w budowie  urządzeń sensorowych (lasery, czujniki). W wyniku jego realizacji powstało jak dotąd ponad 900 opracowań naukowych (w tym publikacje w prestiżowym tygodniku „Science”) i uzyskano ponad 50 patentów.


Wśród najważniejszych osiągnięć naukowo - badawczych i wdrożeniowych beneficjenta warto wymienić:

 
• ultraczułe sensory substancji chemicznych i gazów w postaci matrycy nanosłupków (uhonorowane złotym medalem na Międzynarodowych Targach Innowacji Gospodarczych
i Naukowych INTARG 2012);
• nowatorski prototypowy czujnik, który w przyszłości pozwoli szybko i pewnie wykrywać produkty skażone melaminą – związkiem, który może być stosowany do fałszowania poziomu białka w mleku (ma to szczególnie niebezpieczne skutki dla najmłodszych dzieci);
• generację bioobojętnych nanocząstek do zastosowań jako znaczniki fluorescencyjne
w biologii i medycynie. 

 
Projekt został uhonorowany ponad 15 nagrodami – w tym m.in. medalem oraz wyróżnieniem
w konkursie INNOWACJE 2012, tytułem "Jakość Roku 2012" w kategorii projekty badawcze
w konkursie organizowanym przez wydawcę Biznesraport, medalem GRAND PRIX INNOWACJE 2013
i ZŁOTYM MEDALEM INNOWACJE 2013. NanoBiom otrzymał też nominację do nagrody „Jakość roku” 2014 w kategorii nauka.

Struktury nanodrutów
Struktury nanodrutów z tlenku cynku użyte do konstrukcji… sztucznego nosa

 

Komórki HeLa

Komórki HeLa (stanowią model badań biologii nowotworów) oznaczone przez tzw. kropki kwantowe na bazie tlenku cynku lub magnezu, które służą jako detektory komórek rakowych

Dioda laserowa o wysokiej mocy optycznej (1,5 -4 W) ma wiele różnych zastosowań w medycynie i codziennym życiu, znajdziemy ją np. w projektorach laserowych

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska