Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


20-10-2014

PO IG dla Twojej firmy

„Weź firmę na warsztat” to hasło stworzonej dzięki środkom z Programu innowacyjna Gospodarka platformy internetowej, na której znajdziemy przydatne z punktu widzenia przedsiębiorstwa bezpłatne narzędzia do analizy procesów biznesowych. Aby z nich skorzystać wystarczy jedynie dostęp do internetu i stworzenie konta użytkownika w serwisie.

 

Nazwa projektu:

Platforma narzędzi analitycznych on-line wspomagających procesy biznesowe

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie:

Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Beneficjent:

Tool Store Sp. z o.o.

Wartość projektu:

699,85 tys. zł

Dofinansowanie UE:

416,41 tys. zł

Firmowy Warsztat Finansowy oferuje wsparcie w zakresie finansów, kadr, logistyki i sprzedaży. Dzięki narzędziom online mamy możliwość m.in.:

  •  dokonania analiz: finansowej, rentowności, sprzedaży,
  • wyceny opcji walutowych (narzędzie: „instrumenty finansowe”),
  •  wygenerowania sprawozdania finansowego (np. raport z wyników finansowych),
  • wyliczenia należnej płacy poprzez e-kalkulator;
  • weryfikacji potencjalnego kontrahenta.


Przykładowo, dzięki opcji „analiza sprzedaży” możemy po wprowadzeniu niezbędnych danych wejściowych (w tym wypadku: sprzedaż w sztukach / wartościowo dla 10 segmentów) opracować raport przedstawiający w formie tabeli i wykresu strukturę sprzedaży, co może być później wykorzystane w procesie planowania (np. wskazanie towarów generujących największe zyski).


Co więcej, platforma nie stanowi jedynie zamkniętego zbioru gotowych narzędzi. „Użytkownicy dostają do dyspozycji szereg funkcjonalności umożliwiających m.in. tworzenie autorskich narzędzi, ich komercyjne rozpowszechnianie oraz monitorowanie potrzeb klientów” – możemy przeczytać na stronie projektu.


Aplikację można pobrać za darmo w Google Play i App Store.


Zachęcamy do zapoznania się z działaniem platformy i skorzystania z jej możliwości: Firmowy Warsztat Finansowy Link prowadzi do serwisu zewnętrznego 

Narzędzia w Firmowym Warsztacie Finansowym

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska