Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-08-2014

Ekologiczny plastik

Plastik to potoczne określenie tworzywa sztucznego – czyli materiału składającego się z polimerów syntetycznych. Jest składnikiem budulcowym wielu przedmiotów codziennego użytku, które znacznie ułatwiają nasze funkcjonowanie. Przykładowo do produkcji plastikowych butelek używa się polimerów otrzymanych na drodze przetwarzania ropy naftowej. A zasoby tej – jak powszechnie wiadomo – kurczą się. Naukowcy poszukują więc alternatywy. Jedną z nich jest projekt BIOPOL, który otrzymał dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka.


Nazwa projektu:

Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych 

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii 

Działanie

1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych 

Beneficjent:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Wartość projektu: 

43,30 mln zł 

Dofinansowanie UE:

36,80 mln zł
Tworzywa sztuczne mają  niewątpliwie wiele właściwości, dzięki którym tak chętnie wykorzystywane są do produkcji przedmiotów codziennego użytku.  Posiadają małą gęstość, są trwałe, odporne na korozję, a przede wszystkim tanie. Niski koszt ich wytwarzania i łatwość, z jaką ulegają różnym procesom przemysłowego przetwórstwa nie idzie w parze z ich zdolnością do rozkładania się w środowisku naturalnym. Przykładowo, czas rozkładu plastikowej butelki wynosi od  100 do 1000 lat!

W ramach zrealizowanego projektu BIOPOL, naukowcy z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi (CBMM PAN) prowadzili badania nad możliwością wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji polimerów. Udało się im  wytworzyć całkowicie biodegradowalne poliestry (np. poliester aromatyczno-alifatyczny o nazwie IBPE) i poliaktyd (z kwasu mlekowego). Kierownik projektu prof. Stanisław Słomkowski wskazuje, że do produkcji naturalnych ekologicznych polimerów można wykorzystać biomasę np. odpady przemysłu mleczarskiego czy kukurydzę! Biodegradowalny materiał może z powodzeniem zastąpić plastik. Znajduje on zastosowanie w produkcji torebek foliowych, opakowań, tekstyliów, paneli pokrywających elewacje budynków, a nawet osłonkach leków.

Wytwarzane z biomasy polimery mają tę przewagę nad tradycyjnym plastikiem, że szybciej ulegają rozkładowi. Z kolei w obliczu kurczących się zasobów nieodnawialnych, zwrot w kierunku alternatywnych źródeł staje się niejako naturalny. Jak podkreśla prof. Stanisław Słomkowski, biodegradowalne poliestry z surowców odnawialnych, przede wszystkim polilaktyd, są tworzywami przyszłości.


 

Widok ogólny instalacji

                       Widok ogólny instalacji

Zespół reaktora polimeryzacji

                       Zespół reaktora polimeryzacji

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska