Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-04-2012

Pierwsze w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowe dla branży mleczarskiej


Nazwa projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego przez Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

IV. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie

4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Poddziałanie:

4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych

Beneficjent:

Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o.

Wartość projektu: 

8 813 104,71 złotych

Dofinansowanie UE:

3 027 040,40 złotych


Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. świadczy szeroki zakres usług dla  podmiotów reprezentujących wszystkie ogniwa łańcucha marketingowego i produkcyjnego mleka i przetworów mleczarskich wraz z ich otoczeniem, a mianowicie dla.:

  • zakładów produkcyjnych Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekpol”,
  • dostawców mleka i zakładów mleczarskich nie posiadających własnego zaplecza badawczo-rozwojowego,
  • dostawców pozostałych surowców i dodatków do produkcji mleczarskiej,
  • producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu mleczarskiego.

 

Pierwsze w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowe dla branży mleczarskiej
fot. pracownia technologiczna, gdzie prowadzone są doświadczenia w skali micro


Dzięki dotacji Instytut świadczy usługi prac badawczo-rozwojowych które dotyczą:

  • opracowywania i wdrażania do produkcji nowych, innowacyjnych produktów mleczarskich w tym produktów prozdrowotnych i funkcjonalnych,
  • prowadzenia prac nad poprawą jakości produktów i ich bezpieczeństwa na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego,
  • opracowywania i wdrażania systemów pozyskiwania surowca o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej poprzez badania nad wpływem pasz zwierzęcych na jakość i walory prozdrowotne i organoleptyczne mleka,
  • opracowywania  i wdrażania bezodpadowych technologii tj. pozwalających na zmniejszenie lub całkowitą eliminację odpadów; prac nad technologiami zmniejszającymi zużycie wody, w tym z recyrkulacją wody w procesie technologicznym oraz
  • wykorzystywania różnych produktów ubocznych i odpadowych przetwórstwa mleka.

W ramach zrealizowanego projektu, w utworzonym Centrum Badawczo – Rozwojowym m.in. zatrudniono 16  pracowników z wyższym wykształceniem oraz wprowadzono usługi i nowe produkty w łącznej liczbie 11 szt.

Pobierz prezentacje dotyczące projektu:


Prezentacja projektu na XII Seminarium „Postęp techniczny w przetwórstwie mleka”, luty 2011 (3,87 MB) Plik w formacie PPT otwiera się w nowym oknie

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska