Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


Zdrowsza wieprzowina

Nazwa projektu:

Biożywność - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie:

Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Beneficjent:

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

Wartość projektu:

38,5 mln zł

Dofinansowanie UE:

32,7 mln zł

Naukowcy z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego opracowali przełomową technologię produkcji i przetwórstwa wieprzowiny.

Dzięki niej mięso zostało wzbogacone w antyoksydanty i składniki mineralne. Zawiera mniej soli, tłuszczów nasyconych oraz substancji alergennych. Zastosowane w projekcie rozwiązania nagrodzono podczas Światowych Targów Wynalazczości BRUSSELS INNOVA.

Projekt BIOŻYWNOŚĆ jest odpowiedzią na potrzeby rynku i oczekiwania konsumenta co do tego, by żywność była nie tylko bezpieczna, ale odznaczała się także wysokimi walorami prozdrowotnymi. Jest to szczególnie istotne w dobie częstszego występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak: choroby nowotworowe, nadwaga, nadciśnienie, cukrzyca, osteoporoza czy alergie.

Obecnie projekt wkracza w fazę komercjalizacji. Opracowaną przez siebie technologię naukowcy chcą nieodpłatnie udostępniać rolnikom i zakładom przetwórczym. Przekazanie „know-how” przyczyni się do zastosowania technologii w przemyśle mięsnym na szerszą skalę.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Degustacja na targach żywnościowych BRUSSELS INNOVA
BIOŻYWNOŚĆ na targach Brussels Innova


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska