Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Jeśli szukasz informacji o Programie Inteligentny Rozwój przejdź do nowego serwisu Programu 


16-06-2015

Efekty Programu Innowacyjna Gospodarka na Komitecie Monitorującym

Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pozytywnie wpłynął na innowacyjność polskich firm i całej gospodarki – to jeden z wniosków z badania prezentowanego podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG. Komitet przyjął też sprawozdanie z wdrażania programu w 2014 r. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister Infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
29-05-2015
Buczyniec

Kanał Elbląski w nowej odsłonie

Po trwającej ponad dwa lata rewitalizacji rusza na nowo żegluga po Kanale Elbląskim. Pierwszy od ponad 150 lat kompleksowy remont unikatowego szlaku wodnego, sfinansowano z funduszy Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).

więcej
21-05-2015

Aktualizacja interaktywnej mapy projektów realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Zapraszamy do korzystania z kolejnej wersji zaktualizowanej mapy projektów dostępnej pod adresem: www.projekty.poig.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego Mapa posiada dane aktualne na 31 marca 2015 r.
więcej
15-05-2015
Logo konkursu Laur innowacyjności - z wizerunkiem Stanisława Sztasica

Laur innowacyjności 2015

Naczelna Organizacja Techniczna zaprasza do udziału w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2015”. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

więcej
27-04-2015
Prometheus

Kolejny polski superkomputer

Polska nauka zyskuje potężne narzędzie badawcze. Jego odpowiednie wykorzystanie pozwoli na zwiększenie tempa, liczby i jakości badań naukowych. Umożliwi aktywniejszy udział polskich uczonych w realizacji dużych, międzynarodowych projektów – powiedziała wiceminister Iwona Wendel podczas uroczystości uruchomienia Prometheusa, najszybszego komputera w Polsce. Powstał on w Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej, dzięki funduszom Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
24-04-2015

Projekty beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka docenione za innowacyjność na forum Europejskiego Kongresu Gospodarczego!

Siódma edycja największej konferencji biznesowej Europy Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (European Economic Congress – EEC) już za nami. Trzydniowy (20 - 22 kwietnia 2015 r.) cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy i świata, z udziałem kilkuset panelistów, komisarzy unijnych, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców, praktyków i decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne prowadził rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

więcej
15-04-2015
Wiceminister Iwona Wendel

Krakowscy przedsiębiorcy z nowym inkubatorem

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości otworzyły nowy obiekt na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. W inauguracji udział wzięła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która mówiła o wsparciu przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich 2014-2020.

więcej
07-04-2015

Zmiana nazwy instytucji odpowiedzialnej za realizację działań 7.1, 8.3 i 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka

3 kwietnia 2015 r. zmieniła się nazwa instytucji wdrażającej w Programie Innowacyjna Gospodarka - Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska