Menu


01-10-2018

Lista Beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka

Poniżej publikujemy listę zawierającą informacje dotyczące m.in.:

  • nazwy beneficjenta,
  • tytułu realizowanego projektu,
  • nazwy Programu i działania oraz poddziałania, z którego jest realizowany projekt,
  • całkowitej wartości projektu,
  • kwoty dofinansowania publicznego,
  • daty podpisania umowy,
  • daty zakończenia realizacji.

Dane dotyczą stanu na 30 września 2018 r. i pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013.

Listy beneficjentów aktualizowane są raz na kwartał.


Lista beneficjentów Funduszy Europejskich 2017-2013 dostępna jest na Portalu Funduszy Europejskich 2007-2013.

 

Pliki archiwalne:
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 grudnia 2017 r. (XLS 11,4 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 września 2017 r. (XLS 11,4 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 czerwca 2017 r. (XLS 11,6 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 marca 2017 r. (XLS 11,5 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 grudnia 2016 r. (XLS 11,7 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 września 2016 r. (XLS 11,5 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 czerwca 2016 r. (XLS 11,1 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 marca 2016 r. (XLS 11,6 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 grudnia 2015 r. (XLS 12,8 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 września 2015 r. (XLS 15,5 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 czerwca 2015 r. (XLS 12 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 marca 2015 r. (XLS 12 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 grudnia 2014 r. (12 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 września 2014 r. (11,9 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 czerwca 2014 r. (11,4 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 marca 2014 r.  (11,04 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 grudnia 2013 r.  (10,7 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 września 2013 r.  (9,46 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 czerwca 2013 r.  (9,48 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 marca 2013 r.  (8,84 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 grudnia 2012 r.  (7,85 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 września 2012 r.  (8,32 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 czerwca 2012 r.  (6,62 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 marca 2012 r.  (6,2 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 31 grudnia 2011 r. (6,11 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 2 października 2011 r. (2,47 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 3 lipca 2011 r. (2,3 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 5 kwietnia 2011 r. (1,96 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 3 stycznia 2011 r. (1,91 MB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 3 października 2010 r. (281 KB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na  30 czerwca 2010 r. (307 KB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na  1 kwietnia 2010 r. (260 KB)
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 3 stycznia 2010 r. 
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 4 października 2009 r. 
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 30 czerwca 2009 r. 
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 1 marca 2009 r. 
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 8 grudnia 2008 r. 
Lista beneficjentów Programu Innowacyjna Gospodarka - stan na 9 września 2008 r. 

Bieżące informacje odnośnie do:

a) list rekomendowanych wniosków do wsparcia oraz

b) uaktualnianych list beneficjentów

dla projektów wybieranych w konkursach - będą zamieszczane na stronach Instytucji Wdrażających i Pośredniczących, tj:

dla Działania 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 1.3.1 Projekty rozwojowe Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych
w wyniku prac B+R
 Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz działania 4.1 - Wsparcie wdrożeń wyników prac
B + R

listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 3.1 Inicjonowanie działalności innowacyjnej
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Poddziałanie 3.3.1 Wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu

listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP

listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących proinnowacyjne usługi oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 5.4.2 Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 6.1 Paszport do eksportu
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz Działania 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na  etapie „ostatniej mili”
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

dla Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie  "ostatniej mili"
listy zatwierdzonych projektów do wsparcia Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
listy podpisanych umów Link prowadzi do serwisu zewnętrznego