Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
15-12-2015
Stół prezydialny, a za nim trzy osoby. Prezentacja w tle.

Gwarancje na innowacje

Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka przyjął kryteria wyboru projektu dla nowego instrumentu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Fundusz Gwarancyjny dla rozwoju innowacyjności MSP zostanie uruchomiony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) na początku 2016 r. Firmy będą mogły pozyskać bez prowizji gwarancję w wysokości do 3,5 mln zł.

więcej
16-06-2015

Efekty Programu Innowacyjna Gospodarka na Komitecie Monitorującym

Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pozytywnie wpłynął na innowacyjność polskich firm i całej gospodarki – to jeden z wniosków z badania prezentowanego podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego PO IG. Komitet przyjął też sprawozdanie z wdrażania programu w 2014 r. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister Infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
27-11-2014

Wybory do komitetów monitorujących Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła wyniki głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

więcej
13-11-2014

Wybory do Komitetów Monitorujących Program Inteligentny Rozwój oraz Program Polska Cyfrowa

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłosiła rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój oraz Program Polska Cyfrowa.

więcej
09-10-2014

Wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących programy na lata 2014-2020

6 października 2014 r. ogłoszono nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komitecie Monitorującym Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz w Komitecie Monitorującym Program Polska Cyfrowa 2014-2020.

więcej
17-06-2014
Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel

Obradował Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Stan realizacji Programu w 2013 r. oraz podsumowanie efektów jego wdrażania, to były główne tematy obrad  XXII Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka. Posiedzeniu, które odbyło się 17 czerwca 2014 r. w Warszawie przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

więcej
17-06-2013
wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel

Program Innowacyjna Gospodarka – ostatnie środki do zainwestowania

Podpisano umowy na prawie 87 proc. dostępnych środków. W 2013 roku planowane są ostatnie konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przyjął Sprawozdanie roczne z realizacji programu za 2012 r. Obradom Komitetu przewodniczyła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel.

więcej
01-03-2013

Zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka – obradował Komitet Monitorujący

Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przyjął zmiany kryteriów wyboru projektów w kilku działaniach. Zmiany związane są m.in. z uruchomieniem projektu systemowego PARP – Funduszu Pożyczkowego Wsparcia Innowacji. Obradom Komitetu Monitorującego przewodniczyła wiceminister Iwona Wendel.

więcej
17-12-2012
Przesunięcia środków na innowacyjne projekty i promocję Polski

Przesunięcia środków na innowacyjne projekty i promocję Polski

Stan realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod koniec 2012 roku oraz realokacja środków na nowe konkursy na innowacje i promocję Polski były przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego PO IG. Spotkaniu przewodniczyła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel.

więcej
18-09-2012
XVII Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka

Co nowego w Programie Innowacyjna Gospodarka

- Zmiany kryteriów wyboru projektów, które dziś przyjęliśmy z pewnością przełożą się na wzrost jakości przedsięwzięć realizowanych dzięki wsparciu PO IG – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas XVII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które 18 września 2012 r. odbyło się w Warszawie.

więcej
24-04-2012
Więcej przedsiębiorców skorzysta z Funduszy Europejskich

Więcej przedsiębiorców skorzysta z Funduszy Europejskich

600 mln zł na nowy instrument wsparcia dla firm na pierwsze wdrożenie wynalazku, a 400 mln zł na wysokoinnowacyjne projekty w cieszącym się dużym zainteresowaniem Działaniu 4.4. Komitet Monitorujący Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG) zatwierdził 24 kwietnia 2012 r. zaproponowany przez MRR podział dodatkowych pieniędzy unijnych.

więcej
16-03-2012
XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- Podczas dzisiejszego posiedzenia zatwierdziliśmy zmiany w Programie, które umożliwią rozpisanie nowych konkursów dla przedsiębiorców – poinformowała wiceminister Iwona Wendel podczas XIV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się 15 marca 2012 r. w Warszawie.

więcej
29-11-2011
XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- W toku dotychczasowego wdrażania programu, zgromadziliśmy masę doświadczeń i konkluzji, które powinny posłużyć nam na przyszłość. Najważniejsze zadanie na najbliższe miesiące to uporządkować te doświadczenia, by służyły nam jako fundament pod budowę nowego programu na lata 2014-2020 - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel otwierając 29 listopada 2011 r. XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka.

więcej
24-06-2011
XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

 - Przyjęliśmy nowe kryteria do Działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Liczymy, że dzięki tym zmianom projekty informatyczne będą realizowane sprawniej i bardziej efektywnie – powiedziała wiceminister Iwona Wendel podczas XII posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka, które odbyło się 22 czerwca 2011 r. w Warszawie.

więcej
30-03-2011
XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka

- Proponujemy, by dodatkowe fundusze w wysokości 403 mln euro przeznaczyć na badania i rozwój nowoczesnych technologii, innowacyjne przedsięwzięcia i budowę elektronicznej administracji. Inwestowanie w te obszary to działanie zgodnie z duchem Strategii Europa 2020 - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas XI posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Spotkanie odbyło się 30 marca 2011 r. w Warszawie.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska