Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:123...3idź do:  
17-01-2017

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia z POIG

13 stycznia 2017 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
06-06-2014

Konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

6 czerwca 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowego projektu indywidualnego w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji, Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje potrwają do 20 czerwca 2014 r.

więcej
15-04-2014

Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

15 kwietnia 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach VII Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji. Konsultacje potrwają do 22 kwietnia 2014 r.

więcej
04-04-2014

Konsultacje międzyresortowe i społeczne rozporządzenia regulującego udzielanie przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG

3 kwietnia 2014 r. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

więcej
01-04-2014

Nowelizacja rozporządzenia regulującego udzielanie wsparcia w ramach działania 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG

1 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

więcej
01-04-2014

Nowelizacja rozporządzenia regulującego udzielanie wsparcia w ramach działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Innowacyjna Gospodarka

1 kwietnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

więcej
19-02-2014

Konsultacje społeczne nowego projektu indywidualnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

19 lutego 2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowego projektu indywidualnego w ramach V Priorytetu Dyfuzja innowacji Programu Innowacyjna Gospodarka.

Konsultacje potrwają do 25 lutego 2014 r.

więcej
04-12-2013

Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

4 grudnia 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach VII Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Programu Innowacyjna Gospodarka.

Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2013 r.

więcej
02-10-2013

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

25 września 2013 r. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

więcej
01-10-2013

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczący Programu Innowacyjna Gospodarka

1 października 2013 r. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

więcej
30-09-2013

Rozpoczęto konsultacje międzyresortowe i społeczne projektu zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka przedstawia do konsultacji projekt zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG). Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

więcej
09-09-2013

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

9 września 2013 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

więcej
29-05-2013

Projekt rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest zapewnienie ciągłości udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej i pomocy de minimis przez ośrodki innowacyjności, będące beneficjentami działania 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Programu Innowacyjna Gospodarka. W projekcie rozporządzenia, zgodnie z przepisami unijnymi proponuje się  wydłużenie okresu udzielania przez ośrodek innowacyjności pomocy publicznej i pomocy de minimis do 30 czerwca 2014 r. Jednocześnie projekt ten doprecyzowuje przepisy dotyczące rozliczania wsparcia udzielonego ośrodkom innowacyjności.

więcej
23-05-2013
Zdjęcie naukowca

Konsultacje „następcy” Programu Innowacyjna Gospodarka

- Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy cykl regionalnych konsultacji, w trakcie których zaprezentujemy założenia programu, który przez kolejne siedem lat będzie wspierał rozwój polskiej gospodarki oraz stwarzał nowe szanse dla rodzimej nauki - powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel inaugurując w Gdańsku konferencję poświęconą programowi, którego robocza nazwa to Inteligentny Rozwój.

więcej
23-05-2013

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem Założenia realizacji Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

W dokumencie zawarto podstawowe informacje dotyczące m.in. przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce, głównych założeń Programu, uwarunkowań jego realizacji, planowanego zakresu wsparcia oraz grup beneficjentów.

więcej
strona:123...3idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska