Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...5idź do:  
17-01-2017

Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie ws. udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia z POIG

13 stycznia 2017 r. do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
15-07-2016

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka

Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka. Dotyczą one tabeli finansowej i wynikają ze zmiany podstawy certyfikacji wydatków z publicznych na całkowite wydatki kwalifikowalne.

więcej
02-01-2015

Publikacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

23 grudnia 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1869 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 grudnia  2014 r.  w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

więcej
22-09-2014

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

11 września 2014 r.  Elżbieta Bieńkowska, Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka.

Zmiana dokumentu wynikała przede wszystkim z konieczności jego aktualizacji i dostosowania jego postanowień do zmian, które nastąpiły od czasu jego ostatniej modyfikacji w październiku 2013 r.

więcej
04-07-2014

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Na listę projektów podstawowych w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji dodano jedno przedsięwzięcie pn.  "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia" (beneficjent: Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

więcej
30-06-2014

Publikacja rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

27 czerwca 2014 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 854 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2014 r.  w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

więcej
27-06-2014

Publikacja rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej przez PARP w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Opublikowano dwa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące udzielania pomocy finansowej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.

więcej
06-05-2014

Wyniki aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą projektów.

więcej
16-04-2014

Aktualizacja Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie

Opublikowano zaktualizowaną wersję Przewodnika w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu. Dokument zawiera niezbędne informacje na temat działań promocyjnych, przeznaczonych dla beneficjentów i instytucji oraz osób zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

więcej
04-04-2014

Konsultacje międzyresortowe i społeczne rozporządzenia regulującego udzielanie przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG

3 kwietnia 2014 r. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

więcej
28-02-2014

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą projektów.

więcej
17-01-2014

Zmiana Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Informujemy, że w dniu wczorajszym, tj 16 stycznia 2014 r., został opublikowany w Monitorze Polskim (M.P. poz. 40) Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r,. w sprawie zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie  kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

więcej
14-01-2014

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Aktualizacja została przeprowadzona w związku z zakończeniem przez Instytucję Pośredniczącą dodatkowego naboru na listę projektów indywidualnych w VII Priorytetu POIG. W wyniku aktualizacji na listę projektów indywidualnych wpisano dwa nowe projekty o łącznej wartości 55 mln zł.

więcej
09-01-2014
dokumenty

Program Inteligentny Rozwój przyjęty przez rząd

Na następcę Programu Innowacyjna Gospodarka w latach 2014–2020 będzie przeznaczonych blisko 36 mld zł z Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej główną grupę wsparcia będą stanowili przedsiębiorcy. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę biznesu z nauką. 

więcej
31-12-2013

Publikacja rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy finansowej przez PARP w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju :

- z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pozycja 1617) oraz
- z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (pozycja 1649) zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej
strona:12345...5idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska