Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


15-10-2015

Centrum Cyklotronowe gotowe do walki z nowotworami

Oficjalne otwarcie Centrum Cyklotronowego Bronowice zwieńczyło kilkuletnią budowę jednego z najnowocześniejszych na świecie ośrodków tego typu. Instytut Fizyki Jądrowej PAN zrealizował inwestycję dzięki ponad 265 mln zł dofinansowania z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Nowo powstały budynek z bunkrem osłonowym wyposażono w cyklotron Proteus C-235 i stanowiska Gantry, umożliwiające przeprowadzanie terapii protonowej. To najnowsza metoda leczenia nowotworów usytuowanych w szczególnie trudnych miejscach, których usunięcie w tradycyjny sposób jest niemożliwe lub naraża chorego na poważne powikłania. Terapia ta stosowana jest jedynie w kilku ośrodkach na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Pacjenci w Polsce zyskują więc dostęp do metody leczenia dostępnej w najbardziej rozwiniętych krajach.

Cyklotron Proteus C-235

Fot. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Zainstalowany w 2013 r. cyklotron Proteus jest uniwersalnym narzędziem pracy dla naukowców i lekarzy. Dzięki właściwościom urządzenia fizycy, inżynierowie i radiobiolodzy wykorzystują produkowane przez cyklotron wiązki protonów do badania właściwości materii, wrażliwości materiałów biologicznych na promieniowanie czy elektroniki przed lotami w kosmos. Jednocześnie cyklotron znajduje zastosowanie w terapii protonowej. To ważące 220 ton urządzenie rozpędza protony do dużych prędkości, a następnie naświetla nimi chore tkanki pacjenta.

Oddawane obecnie do użytku dwa stanowiska terapeutyczne gantry będą wykorzystywane przez lekarzy do napromieniania guzów nowotworowych od stycznia 2016 r. Oba stanowiska wyposażone są w najnowocześniejszy system z wiązką skanującą, umożliwiającą bardzo precyzyjne napromienienie objętości tkanki chorej, przy maksymalnym oszczędzeniu tkanek zdrowych.

Stanowisko Gantry

Fot. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Centrum Cyklotronowe Bronowice powstało w ramach dwóch projektów, dofinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka: Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej – Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice oraz Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry. Ich łączna wartość to blisko 300 mln zł.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie ośrodka.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Fot. Centrum Cyklotronowe Bronowice

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska