Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


13-02-2015

Chemia dla czystego środowiska

Na Uniwersytecie Marii Skłodowkiej-Curie (UMCS) działa Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych, powstałe dzięki 46 mln zł z Programu Innowacyjna Gospodarka. Umożliwi ono szybsze opracowanie skutecznych, nowych nanokompozycji i nanomateriałów funkcjonalnych oraz znacznie poszerzy wiedzę o najbardziej istotnych ich właściwościach.

Projekt polegał na modernizacji i wyposażeniu laboratoriów Wydziału Chemii UMCS. Utworzono nowe, specjalistyczne miejsca pracy, zakupiono unikalną aparaturę naukowo-badawczą oraz unowocześniono powierzchnię pracowni badawczych. Z usług centrum w zakresie przeprowadzania badań i analiz mogą korzystać jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Wdrożenie do produkcji opracowanych nanomateriałów przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu jak i Polski, przyspieszenia zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia społeczeństwa. Opracowane materiały znajdą zastosowanie m.in. w dziedzinach chemii, energetyki oraz ochrony środowiska naturalnego (np. w proekologicznej utylizacji metanu, procesach oczyszczania powietrza i ścieków).

 

Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych

źródło: Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych

 

 

 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska