Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


24-01-2013

Co dla przedsiębiorców w 2013 r.?

W tym roku przedsiębiorcy będą mieli szansę skorzystać ze środków unijnych w siedmiu programach regionalnych i Programie Innowacyjna Gospodarka. Wspierane będą m.in. inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym oraz projekty z zakresu e-biznesu i ochrony własności przemysłowej. Informacje o dotychczasowych efektach wsparcia dla firm i planach na 2013 r. przedstawiła wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel podczas konferencji „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla zielonej wyspy”.

- W 2013 roku zbiegną się w czasie dwa procesy. Po pierwsze, chcemy podpisać umowy o dofinansowanie na pozostałe dostępne środki. Po drugie, już teraz intensywnie pracujemy nad nowymi programami operacyjnymi. W Programie Innowacyjna Gospodarka i programach regionalnych przewidujemy blisko 30 konkursów skierowanych do przedsiębiorstw.  Do wzięcia będzie około 3 mld zł – poinformowała wiceminister Iwona Wendel.

Zgodnie z przygotowanymi na ten rok harmonogramami, w 7 programach regionalnych (dla woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego) planowanych jest 17 takich konkursów. Fundusze dostępne będą także w kilku bardzo popularnych działaniach Programu Innowacyjna Gospodarka. Będzie można je pozyskać m.in. na:

  • wysokoinnowacyjne inwestycje (niezwykle popularne działanie 4.4. w Programie Innowacyjna Gospodarka),
  • ochronę własności intelektualnej,
  • elektroniczne usługi,
  • e-współpracę firm,
  • komercjalizację badań naukowych,
  • tworzenie klastrów,
  • rozwój instytucji otoczenia biznesu,
  • promocję i rozwój markowych produktów.

Nadal funkcjonować będzie wsparcie zwrotne w programach regionalnych, m.in. w formie pożyczek i poręczeń – Z tej formy finansowania skorzystało już prawie 17 tysięcy przedsiębiorstw. Nauczyliśmy się korzystać z tych środków. W budżecie na lata 2014-2020, gdy wzrośnie odsetek unijnych pieniędzy przeznaczonych na instrumenty finansowe, będziemy potrafili dobrze z nich korzystać – powiedziała wiceszefowa MRR. Dodała, że w przyszłej perspektywie finansowej Program Innowacyjna Gospodarka zostanie zastąpiony przez Program Inteligentny Rozwój. – Będziemy inwestować pieniądze unijne przede wszystkim w badania i rozwój oraz innowacje, ale z naciskiem na ich komercjalizację. Na poziomie krajowym wsparcie dostępne będzie dla obarczonych wysokim ryzykiem projektów o zasięgu ponadregionalnym. W regionach szerzej będą stosowane instrumenty zwrotne, z których finansowane będą m.in. inwestycje przedsiębiorstw. – zapowiedziała.

Konferencja „Polscy przedsiębiorcy w 2013 r. Czas próby dla zielonej wyspy” odbyła się 23 stycznia 2012 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Izba zorganizowała ją wspólnie ze Związkiem Banków Polskich. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele administracji oraz świata finansów i gospodarki.Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska