Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-10-2010

Forum Edukacyjne PARP dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku". Podczas forum będzie można zapoznać się również z informacjami o Programie Rozwój Polski Wschodniej oraz wsparciu kierowanym do przedsiębiorców z tego regionu.

Spotkanie odbędzie się 20 października 2010 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

W jubileuszowym roku 10-lecia istnienia Agencji, tematyka promocji eksportu - tegoroczne spotkanie organizowane jest pod nazwą "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku" - nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza wobec faktu, iż PARP jest instytucją odpowiedzialną za organizację polskiego uczestnictwa w Światowej Wystawie EXPO w Szanghaju oraz wdraża działania stymulujące rozwój działalności eksportowej MSP w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, tj dzialanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym i 6.1 Paszport do eksportu.

Celem forum jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu reprezentantom podmiotów gospodarczych z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów unijnych.

Tegoroczna edycja forum koncentruje się na problematyce nowoczesnych narzędzi ekspansji międzynarodowej. Poza prezentacjami dostępnych na polskim rynku instrumentów wsparcia eksportu, zostaną także omówione zagadnienia z obszaru internacjonalizacji organizacji otoczenia biznesu oraz wspierania międzynarodowego transferu technologii.

Forum  towarzyszyły będą liczne stoiska informacyjne instytucji i organizacji publicznych działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Udział w forum jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o spotkaniu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska