Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


14-11-2014

Fundusze Europejskie dla szkolnictwa wyższego

Na mapie polskich ośrodków naukowych pojawiły się dwa kolejne obiekty, których budowę dofinansowały Fundusze Europejskie. Politechnika Wrocławska wzbogaciła się o Środowiskową Bibliotekę Nauk Ścisłych i Technicznych, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie o nowoczesne Laboratorium badań środowiskowych.

Inwestycja Politechniki zmienia sposób myślenia o bibliotece jako o miejscu, którego funkcja  ogranicza się do wypożyczania książek. Budowa obiektu znajdującego się w centralnej części kampusu głównego uczelni, została oparta o silnie rozbudowaną nowoczesną infrastrukturę informatyczną oraz najnowsze technologie e-medialne. Całość stanowi kompleks informacyjno-naukowo-badawczy, który posłuży zarówno prowadzeniu badań naukowych, jak i wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Budynek BibliotekiBudynek Biblioteki
Źródło: Politechnika Wrocławska

Oprócz pomieszczeń gromadzących księgozbiory, w wyniku realizacji wartego ponad 105 mln zł (z czego ok. 76,3 mln zł to środki Programu Innowacyjna Gospodarka) projektu, powstały liczne laboratoria oraz Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, w skład którego wchodzą m.in. cyfrowa biblioteka, Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, a także Biuro Informacji o Nowych Technologiach (BINT). O projekcie można przeczytać na stronie Politechniki Wrocławskiej Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Laboratorium badań środowiskowych, które powstało dzięki ponad 25 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), wchodzi w skład działającego od 2012 r. w Depułtyczach Królewskich Centrum Studiów Inżynierskich, które swoje istnienie zawdzięcza także funduszom PO RPW (dotacja w wysokości ponad 29,5 mln zł).

Laboratorium obejmuje kilkanaście specjalistycznie wyposażonych pracowni. Prowadzone w nich badania, dotyczyć będą przede wszystkim procesów wytwarzania i obróbki materiałów kompozytowych, a także analizowania wpływu ich produkcji na środowisko. Drugim obszarem działalności, będą prace na rzecz branży motoryzacyjnej. Zakupiona aparatura, w tym komora badań środowiskowych, umożliwi m.in. badania w zakresie efektywnego wykorzystywania paliwa. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ponad 36,5 mln zł.

Laboratorium badań środowiskowychLaboratorium badań środowiskowych
Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Badania przemysłowe i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjać będą współpracy uczelni i podmiotów gospodarczych w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii, co wpłynie na wzrost konkurencyjności firm z Polski Wschodniej. Jednocześnie działania prowadzone w Laboratorium będą ukierunkowane na ograniczanie negatywnego wpływu technologii na środowisko naturalne. Więcej informacji o inwestycji dostępnych jest na stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska