Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


30-10-2012

Nowe laboratoria na Politechnice Świętokrzyskiej

Laboratorium Inżynierii Odwrotnej oraz Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania – to nowe inwestycje, które Politechnika Świętokrzyska wyposażyła w nowoczesny sprzęt dzięki dotacjom z Programu Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Na realizację tych projektów, uczelnia pozyskała łącznie ponad 107 mln zł z UE. W uroczystości otwarcia, 30 października 2012 r. uczestniczyła wiceminister Iwona Wendel.

Innowacje na Politechnice Świętokrzyskiej za Fundusze Europejskie

- Bez inwestycji w nowoczesne laboratoria, wyposażone w wysoce zaawansowane technologicznie urządzenia, wiele innowacji rodziłoby się jedynie w wyobrażeniach naukowców – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. Dodała, że rozwój badawczej bazy  specjalistycznych laboratoriów na Politechnice Świętokrzyskiej ma ogromne znaczenie dla wzmocnienia potencjału gospodarczego, nie tylko województwa świętokrzyskiego.

Innowacje na Politechnice Świętokrzyskiej za Fundusze Europejskie

Laboratorium Inżynierii Odwrotnej wyposażono w nowoczesny sprzęt dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego”. Unijne wsparcie wyniosło ponad 76,4 mln zł.

To ośrodek badawczy z nowoczesnymi, skomputeryzowanymi, w pełni zautomatyzowanymi systemami wytwarzania części maszyn. Urządzenia te wykorzystywane są do badań stosowanych w budowie maszyn, materiałów, projektowania, budowy prototypów i serii próbnych, procesów wytwarzania i systemów kontroli. Zakupiona aparatura tworzy zintegrowany komputerowo system inżynierii odwrotnej umożliwiający wykonywanie elementów na podstawie ich modeli. Z danych wejściowych tworzony jest cyfrowy model obiektu, który następnie wykorzystywany jest do opracowania procesu technologicznego jego obróbki. Istotnym elementem laboratorium jest zakup systemu projekcji stereoskopowej pasywnej, który pozwala na prezentację wirtualną projektowanego elementu urządzenia lub wyrobu. Obraz wyświetlany jest na wielkoformatowym ekranie. Odpowiedni system komputerowy umożliwia interaktywną pracę nad tak zobrazowanym wyrobem. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu Strona otwiera się w nowym oknie

Na projekt „LABIN – wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach” przeznaczono blisko 21 mln zł z Programu Rozwój Polski Wschodniej. Za unijne środki kupowana jest aparatura do 9 laboratoriów naukowo-badawczych na trzech wydziałach uczelni (Mechatroniki i Budowy Maszyn, Elektroniki, Automatyki i Informatyki, oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska). Będzie ona wykorzystywana do prowadzenia badań w zakresie budownictwa i inżynierii środowiska, automatyki, mechaniki i budowy maszyn, transportu oraz elektroniki i telekomunikacji.

Otwierane dziś Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania otrzymało urządzenia do wytwarzania prototypów opartego na technologii SLS (Selective Laser Sintering), czyli selektywnym spiekaniu laserowym proszków kompozytowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i urządzeniami wykańczającymi. Uczelnia wyremontowała również budynki, w których mieszczą się dwa laboratoria objęte projektem – Laboratorium Samochodów i Ciągników oraz Laboratorium Silników Cieplnych, zwane halą małą i halą dużą. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu Strona otwiera się w nowym oknie

Innowacje na Politechnice Świętokrzyskiej za Fundusze Europejskie         Innowacje na Politechnice Świętokrzyskiej za Fundusze Europejskie
Zdjęcia: Politechnika Świętokrzyska

- Nowo otwartych, bądź wciąż wyposażanych i czekających na otwarcie pracowni jest znacznie więcej. Spektrum ich specjalizacji świadczy o interdyscyplinarności podejmowanych na Politechnice prac badawczych i tym samym zwiększa szansę na uzyskanie przełomowych wyników badań – podkreśliła Wendel. 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska