Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-03-2011

Konferencja otwierająca kampanię edukacyjną "Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie!"

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza na konferencję otwierającą  kampanię edukacyjną na temat roli konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych, która odbędzie się 19 kwietnia 2011 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną założenia kampanii edukacyjnej, omówiona zostanie rola konsultacji społecznych w realizacji projektów infrastrukturalnych oraz zaprezentowane zostaną przykłady dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Kampania, którą otworzy konferencja,  ma na celu zwiększenie świadomości beneficjentów projektów indywidualnych w zakresie tworzenia i realizacji programów konsultacji społecznych. Działania prowadzone w ramach kampanii mają zwrócić uwagę na przyczyny występowania konfliktów społecznych dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, jak również podkreślić jak istotna jest rola szerokiego udziału społeczeństwa w procesie konsultacji i potrzeba uwzględniania potrzeb strony społecznej w trakcie planowania i realizacji inwestycji.

W ramach Kampanii, która skierowana jest do beneficjentów projektów indywidualnych znajdujących się na liście podstawowej i rezerwowej w ramach następujących programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, będą organizowane warsztaty, wizyty studyjne jak również zostanie przygotowana publikacja z przykładami dobrych praktyk w zakresie konsultacji społecznych.

 

Szczegółowe informacje dot. realizowanych w ramach kampanii działań będzie można znaleźć na stronie wykonawcy tj. PSDB Sp z o.o.

Kampania edukacyjna "Infrastruktura i Człowiek. Naturalnie!"


Pobierz pliki:

 
Kampania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska