Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-12-2013

Konsultacje społeczne nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

4 grudnia 2013 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach VII Priorytetu Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2013 r.

Zgodnie z pkt. 20 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych z 28 lipca 2010 r. Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka (POIG) podjęła decyzję o dodatkowej aktualizacji listy projektów indywidualnych POIG.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji nowych projektów indywidualnych.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli:

  • samorządów terytorialnych,
  • partnerów społeczno-gospodarczych,
  • administracji rządowej,
  • organizacji pozarządowych,
  • środowisk akademickich.

Zestawienie projektów proponowanych do wpisania na listę projektów indywidualnych POIG znajduje się w załączonej tabeli. Szczegółową informację na temat proponowanych projektów zawierają fiszki projektów.

Do 18 grudnia  2013 r. czekamy na wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące tych projektów. Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat propozycji nowego projektu indywidualnego, prosimy pobrać i wypełnić formularz zgłaszania uwag.

 

Z uwagi na fakt, iż konsultacje społeczne prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej, wypełniony formularz prosimy przesyłać wyłącznie na adres e-mail: projekty.poig@mir.gov.pl.

W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych wszystkie opinie, propozycje i uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę przed ogłoszeniem zaktualizowanej listy projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka.

 

Pobierz pliki:

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska