Menu

Bieżący katalog: Wiadomości

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


06-12-2013

Nowa jakość w prezentacji danych przestrzennych

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

3 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja promująca projekt Geoportal 2 realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Dzięki projektowi, zbiory danych przestrzennych będące dotąd w posiadaniu administracji publicznej, zostały udostępnione dla wszystkich zainteresowanych: przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej, inwestorów zagranicznych i osób prywatnych jak np. właścicieli nieruchomości. Portal wyróżnia, na tle innych systemów krajowych i zagranicznych, jednolita architektura systemu informatycznego, integralność danych przestrzennych gromadzonych w dotychczasowych rejestrach państwowych oraz zgodność z unijną dyrektywą INSPIRE. Z Geoportalu korzysta już dziś średnio ponad 200 tysięcy użytkowników miesięcznie.

Wartość przedsięwzięcia to 120,35 mln zł, z czego 118,9 mln zł stanowi dofinasowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka w ramach 7. osi priorytetowej. Geoportal 2 to jeden z pięciu dużych projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, których łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 427 mln.

Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług. W ramach przedsięwzięcia, zostanie usprawniony dostęp do dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, m.in. do bardzo dokładnych map i zdjęć satelitarnych (ortofotomapy) pokrywających teren całego kraju. Obecnie przestrzeń geograficzną definiują mapy cyfrowe, do których elektroniczny dostęp umożliwia właśnie realizowany projekt Geoportal2.

W ramach projektu uruchomiono „punkty dostępowe": 

  • Portal Branżowy – udostępniający usługi Służbie Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • Geoportal Krajowy – regulowany Ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz
  • Geoportal INSPIRE – regulowany unijną dyrektywą, która zakłada zwiększenie dostępności do informacji geograficznej na poziomie całej UE. Ponadto, jeden z modułów bezpośrednio wspiera działania operacyjne policji i służb ratowniczych w oparciu o referencyjne dane przestrzenne oraz dane operacyjne służb ratowniczych. Rozwiązanie to będzie wykorzystywane w czasie działań ratowniczych do komunikacji i koordynacji działań i umożliwi m.in. lokalizację zdarzeń, np. poszkodowanych w wypadkach, jak również  wyznaczanie optymalnych tras przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych.

Coraz bardziej popularny staje się również dostęp mobilny do portalu. Za pomocą ogólnodostępnej, darmowej aplikacji na tablet czy smartfon każdy może szybko i za darmo sprawdzić, jak np. ulokowana jest  jego nieruchomość lub wyszukać konkretne punkty adresowe.

Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2015 r.


Więcej informacji na temat Geoportal 2 na stronie projektu Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.