Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-03-2016

O programie Innowacyjna Gospodarka podczas spotkania z Komisją Europejską

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Podsumowanie realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) to główny cel spotkania rocznego z Komisją Europejską, które odbyło się 9 marca 2016 r. w Warszawie.

- Dziękuję za zaangażowanie w realizację programu. Przed nami ważny czas przygotowań do jego dobrego zamknięcia i rozliczenia - stwierdził przedstawiciel Komisji Europejskiej, Tomasz Majszyk. - Liczymy, że przeprowadzone ewaluacje skutecznie podsumują efekty realizacji PO IG i dostarczą wniosków, które przełożą się na efektywne wdrażanie Programu Inteligentny Rozwój - dodał.

 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej wraz z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO IG

Zgodnie z danymi na koniec lutego 2016 r., w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka zakończonych zostało 15 216 projektów, na kwotę dofinansowania 23,86 mld zł. Płatności na rzecz beneficjentów wyniosły 38,53 mld zł, czyli 90,44 proc. alokacji.

W trakcie spotkania omówiono działania podjęte w celu efektywnego wdrażania projektów PO IG, a także przedstawiono wyniki ewaluacji efektów wsparcia przedsiębiorstw w ramach programu. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zapoznali się również z wybranymi, zakończonymi sukcesem, przedsięwzięciami PO IG.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska