Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-07-2009

Podsumowanie warsztatów międzynarodowych pt. Polityka spójności na rzecz rozwoju gospodarki w dobie spowolnienia gospodarczego

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

25-26 czerwca 2009 w Warszawie odbyły się warsztaty międzynarodowe pt. Polityka spójności na rzecz rozwoju gospodarki w dobie spowolnienia gospodarczego, organizowane przez Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Warsztaty miały na celu wymianę doświadczeń przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej, zaangażowanych w proces wdrażania Funduszy Europejskich w zakresie:

  • wzmocnienia instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw w dobie spowolnienia   gospodarczego;
  • podjęcia działań na rzecz usprawnienia wydatkowania środków unijnych.

Podczas sesji wspólnych oraz sesji równoległych warsztatów poruszone zostały następujące tematy:

  • praktyczne aspekty pakietu antykryzysowego Komisji Europejskiej,
  • antykryzysowe działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
  • polityka innowacyjna,
  • pomoc publiczna,
  • alternatywne metody finansowania działalności gospodarczej;
  • instrumenty wspierające współpracę sektora naukowego z przedsiębiorstwami.

Uzupełnieniem powyższych zagadnień był panel dotyczący przyszłości polityki regionalnej po 2013 r.


W warsztatach międzynarodowych wzięli udział m.in. przedstawiciele Portugalii, Węgier, Słowenii, Niemiec, Litwy, Łotwy, Finlandii, Wielkiej Brytanii, a także delegacja Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi przez prelegentów podczas poszczególnych sesji warsztatów.


Pobierz pliki:

 See the english version 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2019

NSS Unia Europejska