Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


01-10-2012

Politechnika Śląska stawia na innowacje

Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Biotechnologii to kolejne dwie inwestycje w infrastrukturę polskich uczelni, których budowa została wsparta przez Unię Europejską. W ich otwarciu uczestniczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Uroczystość odbyła się 1 października 2012 r. w Gliwicach.

Politechnika Śląska stawia na innowacje

Oba budynki zlokalizowane są na terenie kampusu akademickiego. W skład Centrum Nowych Technologii wchodzą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczania dydaktyczne, laboratoryjne i naukowe trzech jednostek Uczelni: Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Instytutu Fizyki oraz Wydziału Inżynierii i Środowiska. Inteligentny budynek, wyposażony w system odzysku energii, system zasilania w energię ekologiczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych oraz energię cieplną z kolektorów słonecznych zapewni kompleksowe, wysokospecjalistyczne usługi dydaktyczne oraz pozwoli wprowadzić nowe kierunki kształcenia, które będą przygotowywały przyszłe kadry dla potrzeb rozwijającej się i nowoczesnej gospodarki. Projekt został dofinansowany kwotą blisko 57,8 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Politechnika Śląska stawia na innowacje

Na potrzeby stworzenia Centrum Biotechnologii zmodernizowano oraz całkowicie przebudowano jeden z budynków Wydziału Chemicznego. Powstało ono w ramach projektu Śląska BIO-FARMA - Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki, zakładającego stworzenie sieci zintegrowanych i ściśle ze sobą współpracujących laboratoriów badawczych na terenie południowej Polski. Wartość unijnego wsparcia dla projektu z Programu Innowacyjna Gospodarka wynosi blisko 76,4 mln zł. Oprócz inwestycji budowlanej w Gliwicach obejmuje on również modernizację budynku w Zabrzu-Rokitnicy oraz zakup aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb tworzonych, jak i istniejących laboratoriów. Projekt Śląska BIO-FARMA realizowany jest przez konsorcjum czterech podmiotów: Politechniki Śląskiej, Centrum Onkologii - Instytut O/Gliwice, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski.

Politechnika Śląska stawia na innowacje

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska