Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


04-12-2015

Portal dla przedsiębiorców i naukowców już działa!

Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Innowacyjna Gospodarka

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz rozwijać swoją firmę przez innowacje? A może jesteś naukowcem i szukasz inwestora? Zarejestruj się w Inventorum – platformie, która łączy biznes i naukę.

Ośrodek Przetwarzania Informacji wraz z partnerem – Akademią Leona Koźmińskiego, stworzył internetowe narzędzie, które ma ułatwić współpracę przedsiębiorców i naukowców.

Wystarczy zarejestrować się w serwisie Inventorum i dodać kilka informacji o sobie, swojej firmie, czy jednostce naukowej. Na podstawie inteligentnych algorytmów, system będzie dopasowywał do Twojego profilu innowacje, projekty, konferencje, a także partnerów i ekspertów. To okazja do nawiązania współpracy i wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań.

Więcej o możliwościach serwisu: https://inventorum.opi.org.pl/

***

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej, Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
W systemie Inventorum wykorzystywany jest mechanizm zbierania i wyszukiwania dokumentów internetowych polskiej semantycznej wyszukiwarki NEKST. Powstała ona w ramach projektu "Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych". Był on realizowany przy pomocy poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych PO IG.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska