Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


09-01-2014

Program Inteligentny Rozwój przyjęty przez rząd

Na następcę Programu Innowacyjna Gospodarka w latach 2014–2020 będzie przeznaczonych blisko 36 mld zł z Unii Europejskiej. W nowej perspektywie finansowej główną grupę wsparcia będą stanowili przedsiębiorcy. Szczególny nacisk położony będzie na współpracę biznesu z nauką. 

8 stycznia 2014 r., na posiedzeniu Rady Ministrów, przyjęto uchwałę dotyczącą akceptacji Umowy Partnerstwa oraz krajowych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020. Oznacza to, że teraz dokumenty te zostaną przesłane do Komisji Europejskiej i będą przedmiotem uzgodnień z Komisją.

Pobierz pliki:

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska