Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-03-2009

V spotkanie Grupy ds. Przedsiębiorców w ramach akcji „Proste Fundusze”

24 marca 2009 r. odbyło się piąte spotkanie Grupy ds. Przedsiębiorców, funkcjonującej w ramach Zespołu do spraw uproszczeń systemu wykorzystania środków funduszy Unii Europejskiej. W spotkaniu wzięli udział eksperci zewnętrzni, przedstawiciele beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

W trakcie spotkania przedstawiono usprawnienia wprowadzone do systemu realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka wypracowane na przez Grupę na wcześniejszych spotkaniach. Prace prowadziły i koordynowały w tym zakresie instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań w ramach  Programu Innowacyjna Gospodarka. Przykładowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wdrożyło uproszczenia dotyczące dokumentacji konkursowej, polegające na zmniejszeniu liczby załączników przedkładanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie, które zostały zastąpione odpowiednimi deklaracjami składanymi we wspomnianym wniosku. Dodatkowo doprecyzowano kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dookreśliło i uelastyczniło zapisy wzoru umowy o dofinansowanie projektu poprzez wskazanie różnych form zabezpieczeń, wprowadzenie możliwości wypłaty zaliczek, sprecyzowanie zasad aneksowania umów.

Uczestnicy spotkania omawiali również kolejne propozycje zmian w zakresie aplikowania o środki unijne.

Przypominamy, że w ramach akcji „Proste Fundusze” uruchomiony został adres poczty elektronicznej prostefundusze@mrr.gov.pl, na który można przekazywać sugestie uproszczeń procedur wdrażania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska