Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-12-2015

System digitalizacji akt dzięki Funduszom Europejskim

System Digitalizacji Akt (SDA) to innowacja w procesie zapoznawania się z aktami postępowania karnego. Prokuratura wychodzi naprzeciw rosnącym potrzebom usprawnienia procedur administracyjnych oraz powszechnej cyfryzacji. SDA ma wielowymiarowy wpływ na poprawę sytuacji uczestników postępowania. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 46,4 mln zł z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Osoby mające uprawnienia do wglądu w akta od teraz mają również możliwość zapoznania się z nimi w formie elektronicznej. W trakcie postępowania przygotowawczego umożliwia to stronie poszkodowanej efektywne dochodzenie swoich praw, a w przypadku podejrzanego zapewnia mu elementarne prawo do obrony. Podmioty uprawnione mogą wnioskować o udostępnienie akt na każdym stadium postępowania przygotowawczego, a w szczególności przed zamknięciem śledztwa, kiedy to przeprowadza się końcowe zapoznanie z materiałami.

System digitalizacji akt został wdrożony w 11 prokuraturach apelacyjnych i 45 prokuraturach okręgowych. Od chwili wdrożenia systemu tj. 30 kwietnia 2015 r. do 31 października 2015 r. jednostki objęte projektem zdigitalizowały 12 749 tomów akt. Zarejestrowano również 611 użytkowników systemu SDA z prokuratur okręgowych i apelacyjnych.

Wprowadzenie Systemu Digitalizacji Akt umożliwia przeglądanie dokumentów w czytelni jednostki prokuratury szczebla apelacyjnego i okręgowego. Po zgłoszeniu wybranych akt, kopia dokumentów na wniosek strony może zostać wydana w formie cyfrowej na płycie CD. Umożliwia to analizę akt w dogodnym miejscu i czasie. System dodatkowo został wyposażony w przeglądarkę. Poprzednio znalezienie określonej informacji w aktach wymagało przejrzenia wszystkich kart, co było bardzo czasochłonne. Kolejnym udogodnieniem jest zapewnienie prokuratorowi stałego dostępu do akt.

SDA usprawnia uczestnictwo w postępowaniu, ułatwiając dostęp do informacji dla prokuratora jak również obrońców oraz pełnomocników. SDA przyczynia się również do obniżenia kosztów działań administracyjnych. Dotychczas przygotowanie dokumentów zajmowało ok. 5 godzin. Po wdrożeniu systemu czas ten skróci się do zaledwie 30 minut. Oszczędność czasu pracy wyniesie ok. 90 000 godzin a to oznacza zmniejszenie o 2 mln zł rocznych kosztów. SDA to również krok w kierunku ekologii.

Więcej informacji znajduje się na stronie Prokuratury Generalnej.

Ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka realizowanych jest łącznie 39 projektów z zakresu e-administracji. Ich łączna wartość to 4,2 mld złotych. Nowe rozwiązania wprowadziły liczne ułatwienia w dostępie on-line do usług publicznych. Dzięki nim, za pośrednictwem Internetu, można np. pobrać odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, złożyć deklarację podatkową, zarejestrować lub zawiesić działalność gospodarczą, czy zweryfikować statusu wyrabianego dowodu osobistego. Usługi administracji publicznej stały się bardziej przyjazne także dzięki serwisowi obywatel.gov.pl, który jest częścią projektu informatycznego pl.ID.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska