Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-06-2013

Szerokim pasmem do społeczeństwa informacyjnego

Na rozwój społeczeństwa informacyjnego, w budżecie unijnym na lata 2007-2013 przeznaczono blisko 3,5 mld euro. Za te fundusze powstają m.in. sieci szkieletowe i dostępowe oraz e-usługi przedsiębiorstw i administracji. W perspektywie 2014-2020 wiele z tych działań zostanie skoncentrowanych w Programie Polska Cyfrowa. Wiceminister Iwona Wendel przedstawiła te informacje podczas seminarium „Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych”.

3,47 mld euro to kwota na którą składają się 1,07 mld euro przeznaczone na budowę sieci szerokopasmowych oraz 2,40 mld euro na projekty z zakresu z zakresu e-administracji, e-usług publicznych, e-gospodarki i e-integracji. Wsparcie takie udzielane jest z Programu Rozwój Polski Wschodniej, Programu Innowacyjna Gospodarka i programów regionalnych. – Do informatyzacji podchodzimy kompleksowo. Oprócz działań typowo inwestycyjnych realizujemy też tzw. projekty miękkie, czyli np. szkolenia z technologii teleinformatycznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, kadr administracji czy przedsiębiorców – powiedziała wiceminister Wendel.

Wiceminister Iwona Wendel i prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego prof. dr hab. Marian Noga

Z podpisanych umów o dofinansowanie rozwoju sieci szerokopasmowych wynika, że docelowo:

  • powstanie ponad 38 tys. km sieci internetu szerokopasmowego,
  • ok. 7,3 mln osób uzyska możliwość dostępu do Internetu,
  • 470 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie dostarczać internet na odcinku „ostatniej mili”.

- Największy, zarówno pod względem nakładów, jak i zasięgu, projekt sieci szerokopasmowej powstaje w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Po ukończeniu budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej około 90 proc. mieszkańców każdego z tych regionów znajdzie się w zasięgu Internetu szerokopasmowego – poinformowała wiceminister Wendel. Podkreśliła również coraz większą dostępność, dzięki Funduszom Europejskim, usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. – Dużą popularnością cieszy się np. możliwość składania w ten sposób deklaracji podatkowych. Od początku tego roku do końca kwietnia złożono ich ponad 12,3 mln – powiedziała.

Głos zabiera wiceminister Iwona Wendel

Ponadto, dzięki projektom e-administracji w Programie Innowacyjna Gospodarka:

  • w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przetworzono ponad 1,35 mln wniosków o wpis lub usunięcie i unieważnienie działalności gospodarczej,
  • udostępniono on-line ponad 16 mln ksiąg wieczystych (80 proc. wszystkich ksiąg), a w 2012 r. z usługi wglądu do ksiąg skorzystano ponad 64 mln razy,
  • liczba odpisów KRS pobranych przez Internet przekracza 1 mln.

Obecnie trwają prace nad Programem Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dostępne w nim fundusze będą uzupełniać inwestycje prywatne i je pobudzać. W jego ramach wspierane będą przede wszystkim projekty dotyczące budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach 30 Mbps i więcej. Ponadto, rozwijane będą kompetencje cyfrowe pracowników administracji publicznej, a osoby najbardziej zagrożone wykluczeniem cyfrowym (osoby w wieku 50+, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne) objęte zostaną wsparciem szkoleniowo-doradczym.

Uczestnicy seminarium za stołem prezydialnym

Spotkanie, które zorganizowało Polskie Towarzystwo Informatyczne, dotyczyło także planowanego na 3 lipca 2013 r. podpisania „Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych”. Jest ono nieformalnym zrzeszeniem instytucji, organizacji i firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji. Głównym celem działania Porozumienia będzie podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków w wyniku integracji działań ww. podmiotów.

Seminarium odbyło się 25 czerwca 2013 r. w Warszawie.

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska