Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

25-01-2010

Opublikowano polskie tłumaczenie Wytycznych w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Zapraszamy do zapoznania się z przetłumaczonymi na język polski Wytycznymi w zakresie wdrożenia dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

więcej
16-12-2008

Informacja dla projektodawców realizujących projekty infrastrukturalne

Istotna informacja dla podmiotów realizujących projekty infrastrukturalne, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko lub obszary Natura 2000.

więcej
01-12-2008

Komunikat dotyczący wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

W związku z wejściem w życie 15 listopada 2008 r. Ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujemy, że z tą datą organem odpowiedzialnym za monitorowanie obszarów Natura 2000 stał się właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

więcej
14-11-2008

Konferencja: Ocena oddziaływania na środowisko projektów infrastrukturalnych – zastosowanie metodyki „Ocena Życia Cyklu (LCA)”

20 listopada 2008 r. w Krakowie odbędzie się konferencja "Ocena oddziaływania na środowisko projektów infrastrukturalnych – zastosowanie metodyki Ocena Życia Cyklu (LCA)". Głównym celem konferencji będzie zaprezentowanie ocen wpływu na środowisko projektów infrastrukturalnych oraz możliwość zastosowania metodyki Oceny Cyklu Życia (LCA).

Kraków, Andel’s Hotel Kraków, ul. Pawia 3, godz. 12.00-17.00

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska