Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


03-08-2006

Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013

- Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013 przewidziane jest w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych oraz w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W ramach RPO wspierane będą projekty o charakterze regionalnym. PO IG będzie natomiast promował innowacyjność na poziomie krajowym oraz międzynarodowym – poinformował sekretarz stanu w MRR Władysław Ortyl podczas konferencji prasowej, która odbyła się 3 sierpnia 2006 r.

- Instrumenty wsparcia przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu przynoszą szybki efekt gospodarczy. Przedsiębiorca, który taką pomoc otrzyma, dokonuje inwestycji, uruchamia nowe miejsca pracy, przyczynia się do wzrostu dochodu narodowego. Dlatego przywiązujemy do nich dużą wagę – powiedział wiceminister Władysław Ortyl. Minister dodał, że instrumenty zawarte w  RPO oraz w PO IG mają za zadanie w sposób komplementarny wspierać szeroko rozumianą przedsiębiorczość w Polsce. 

Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013Na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie finansowej 2007-2013 przeznaczonych będzie ponad 15,9 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. RPO zawierają szereg zapisów dotyczących wsparcia przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz instytucji otoczenia biznesu. Minister Władysław Ortyl poinformował, że średnie wsparcie dla przedsiębiorczości w Regionalnych Programach Operacyjnych oscyluje wokół 30 proc. dostępnych środków - Są województwa, które poważnie traktują sferę przedsiębiorczości i przeznaczają na ten cel większą część alokacji na program, są też województwa, które nie traktują przedsiębiorczości priorytetowo – zaznaczył minister. Dodał, że największą część alokacji na sferę przedsiębiorczości przeznaczyć zamierza woj. opolskie (37 proc.), woj. podkarpackie (35 proc.) oraz woj. wielkopolskie (33 proc.). Najmniejszą część alokacji na ten cel przeznaczyć chce Małopolska (10 proc.), woj. pomorskie (15 proc.) oraz woj. warmińsko-mazurskie (19 proc.).  
 
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek przypomniał, że projekt PO IG został 1 sierpnia br. przyjęty przez Radę Ministrów. Na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przewidziano ok. 7 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Resort gospodarki będzie Instytucją Pośredniczącą dla czterech priorytetów PO IG: Priorytetu 3 Kapitał dla innowacji, Priorytetu 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Priorytetu 5 Dyfuzja innowacji oraz Priorytetu 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Wsparcie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013– Adresatami programu są ściśle określone grupy beneficjentów. Są nimi przedsiębiorcy, do których trafi trzy czwarte środków, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki naukowe współpracujące z przedsiębiorcami – powiedział wiceminister Kaczmarek. Dodał, że program jest adresowany przede wszystkim do tych przedsiębiorców, którzy widzą swój rozwój poprzez podnoszenie innowacyjności. Zaznaczył, że projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorców, współfinansowane w obecnej perspektywie finansowej w ramach działania 2.3 SPO WKP, w okresie 2007-2013 będą wspierane w ramach programów regionalnych.

Wiceminister gospodarki mówił także o celach, jakie mają być osiągnięte przy pomocy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Chcielibyśmy, aby Polska w 2013 r. dołączyła do grona państw uznawanych za kraje z gospodarką opartą na wiedzy – podkreślił minister. Dodał, iż za gospodarkę opartą na wiedzy uważa się gospodarkę, w której 15 proc. zatrudnionych pracuje w takich sektorach jak: edukacja, nauka, przemysł nowych technologii, usługi biznesowe, informatyka, informacje.

Pobierz plik:
Wsparcie przedsiębiorczości w ramach projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych  

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska