Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


25-11-2011

Z Komisją o Programie Innowacyjna Gospodarka – jakie wnioski na przyszłość?

Zgodnie z oczekiwaniami, ostatnie dwa lata to dla Programu czas dynamicznego wzrostu wartości zawartych umów i płatności na rzecz beneficjentów. Cieszy, że coraz bardziej widoczne są efekty rzeczowe w postaci nowych miejsc pracy, wykonanych prac badawczych czy wdrożonych nowych technologii. Blisko 3 tysiące zakończonych projektów robi wrażenie – powiedziała wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel otwierając spotkanie roczne z Komisją Europejską poświęcone Programowi Innowacyjna Gospodarka. Odbyło się ono 22 listopada 2011 r. w Warszawie.

Celem spotkania było omówienie najważniejszych spraw dotyczących realizacji Programu, m.in. stanu wdrażania, efektów rzeczowych i planowanych na 2012 roku działań. Komisję Europejską szczególnie interesowały efekty projektów naukowo-badawczych, oferta instytucji otoczenia biznesu oraz usługi oferowane przez przedsięwzięcia na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Z Komisją o Programie Innowacyjna Gospodarka – jakie wnioski na przyszłość?

Bieżący stan wdrażania Programu Innowacyjna Gospodarka przedstawił dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności w MRR Marcin Łata. Według danych na koniec października podpisano umowy na kwotę 28,6 mld zł, co oznacza, że zakontraktowano 71 proc. dostępnych środków. Dokonano płatności na rzecz beneficjentów w wysokości 9,2 mld zł. Kwota wypłaconych zaliczek wynosi 6,3 mld zł. Zakończono realizację 2758 projektów. – Nasze zadania na najbliższy czas to zagospodarowanie funduszy, które dostępne są jeszcze w części działań – poinformował dyrektor Łata.

Z Komisją o Programie Innowacyjna Gospodarka – jakie wnioski na przyszłość?

Widzimy już rezultaty programu, więc możemy pokusić się o pierwsze wnioski. Będą one podstawą do wypracowania kolejnego programu w nowej perspektywie 2014-2020 – podkreśliła wiceminister Wendel. O przyszłej perspektywie finansowej mówił również przedstawiciel Komisji Europejskiej Patrick Amblard. Przedstawił on najważniejsze założenia opublikowanych w październiku projektów rozporządzeń dotyczących polityki spójności. – Innowacje mają silny wymiar terytorialny. Proponujemy, by fundusze przeznaczone były na ograniczoną liczbę celów, odpowiadających potrzebom i mocnym stronom konkretnego regionu. Chcemy wzmocnić także badanie efektywności wsparcia, czyli ewaluację. W tym obszarze zrobiono już naprawdę dużo – zaznaczył.

Z Komisją o Programie Innowacyjna Gospodarka – jakie wnioski na przyszłość?

W dalszej części spotkania przedstawiciele instytucji zajmujących się wdrażaniem Programu Innowacyjna Gospodarka omówili szczegółowo realizację poszczególnych priorytetów. – W najbliższym czasie należy utrzymać dobre tempo wdrażania Programu – stwierdził Patrick Amblard. Prezentowane były także przykłady przedsięwzięć już zrealizowanych przez beneficjentów PO IG. Swoje działania przybliżyli również beneficjenci projektów systemowych.

– Po dzisiejszym spotkaniu widać, że jest duże zaangażowanie ze strony Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących i Wdrażających. Na poziomie Komisji Europejskiej Program Innowacyjna Gospodarka jest bardzo dobrze postrzegany i aprobowany – podsumował Marek Przeor z Komisji Europejskiej. Jednocześnie dodał, iż Komisja Europejska monitoruje realizację PO IG, tak aby wyznaczone cele Programu zostały osiągnięte.

 

 


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska